בנק ישראל: מכרז פומבי למערכת ניהול הרשאות

הגוף המפרסם: בנק ישראל

נושא המכרז: מכרז פומבי למערכת ניהול הרשאות

מס’ המכרז: 12/12

תאריך פרסום: 24 במאי 2012

מועד אחרון: 21 ביוני 2012

הערות: בנק ישראל מזמין הצעות לרכישה, התקנה, הטמעה, תמיכה ותחזוקה של מערכת לניהול הרשאות בשרתי הקבצים בסביבת Microsoft.

בנק ישראל מתפרס על ארבעה אתרים: ירושלים (המשרד הראשי), שניים בתל אביב ואחד DR. כל שרתי הבנק נמצאים באתר הראשי ולחלק מהמערכות יש שרת מקביל באתר ה- DR. מערכות ההפעלה העיקריות בשרתי הבנק הן Windows Server מגרסה 2008 R2 ומעלה ו- Sun Solaris מגרסה 10 ומעלה. מערכת ההפעלה בתחנות היא Windows XP כאשר בשנת 2012 יתנהל פרוייקט לשדרוג התחנות ל- Windows 7 ו- Office 2010. בכוונת הבנק לממש מיידית את המערכת שתוצע לניהול הרשאות בשרתי הקבצים בסביבת מיקרוסופט.

מטרות הפרוייקט הן לקבל דו”חות בזמן אמת למי יש הרשאות; לקבל דו”ח מי ניגש למידע; לקבל דו”ח למי צריכה להיות גישה.

מבזקים