בנק ישראל: ישראל בולטת לטובה במדדים לטלפוניה הנייחת והניידת; בתחום זה נערכו בשנים האחרונות רפורמות שהגבירו את התחרות ואת היקפי השימוש

בנק ישראל פירסם ב- 18 במארס 2015 קטע מדו”ח הבנק לשנת 2014 שיתפרסם בקרוב: “רמת התשתיות בישראל וההשקעה בהן: השוואה בין-לאומית ובחינה לאורך זמן“.

בין היתר נאמר בהודעה לעיתונות: “איור 1 מציג את מצבה היחסי של ישראל בשורת מדדים להיקפן ולאיכותן של תשתיות התחבורה והתקשורת. במרבית המדדים ישראל מדורגת מתחת לחציון. היא בולטת לטובה במדדים לטלפוניה הנייחת והניידת, תחום שהחברות בו שייכות למגזר העסקי. בתחום זה אכן נערכו בשנים האחרונות רפורמות שהגבירו את התחרות ואת היקפי השימוש.

“אשר לתחום האינטרנט, שיעור המשתמשים עמד בשנת 2012 על 69%, בשעה שהממוצע ב- OECD הגיע ל- 77%. הדבר עשוי להעיד על ביקוש נמוך, אך הוא עשוי להעיד גם כי התחרות המוגבלת בתחום התשתית – שתי חברות בלבד – פוגעת בהיצע ומייקרת את השימוש. לעומת זאת, שיעור המשתמשים בפס רחב (מתוך סך המשתמשים באינטרנט) מצוי במרכז ההתפלגות.

“הממשלה פועלת לשיפור התחרות באמצעות הוספת מתחרה בתחום התשתית – ‘מיזם הסיבים’ – ובאמצעות ‘שוק סיטונאי’ של תשתיות אינטרנט. מיזם הסיבים יוסיף עוד חברה לתשתית אינטרנט, ושוק סיטונאי של תשתיות אינטרנט יאפשר לחברות תוכן לרכוש שירותי תשתית ולהציע לצרכנים – בחבילה אחת – שירותי תשתית ותוכן, לאחר שעד עתה הם נאלצו לרכוש אותם בנפרד”.

מבזקים