בנק ישראל: בחינת קיומם של ספקים

בנק ישראל מפרסם השבוע שתי פניות (נפרדות) לבחינת קיומם של ספקים:

* בפנייה הראשונה נאמר כי בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת יבמ ישראל (IBM) החברה כספק יחיד לפיתוח, תמיכה, ייעוץ ותחזוקה של מערכת ניהול זהויות ITIM​. המחלקה המקצועית קבעה כי מדובר בספק היחיד בישראל שביכולתו לספק את השירותים הללו. גורם הסבור כי קיים בישראל ספק נוסף שבאפשרותו לספק את השירותים יכול לפנות בנושא עד 01.04.2018.

גיל פולק מנהל הגנת הסייבר בבנק ישראל כותב בחוות הדעת כי מדובר ב”רישוי ותחזוקה של תוכנה לניהול זהויות אשר נעשה בה פיתוח לפי צרכי הבנק – דו”חות, סנכרון סיסמאות אוטומטי מרכזי, יישום תהליך מתן הרשאות אוטומטי ואישור ממוחשב, יישום בקרות ועוד. מטופלות תקלות שונות. מבוצעת היערכות ל- DRP וניתן ייעוץ מקצועי לגבי יישום המוצר הלאה.

“חברת יבמ היא היצרנית של המערכת לניהול זהויות ITIM והיא החברה היחידה הדואגת לפיתוח התוכנה ולפיתרון תקלות הזורמות מהמשתמשים. חברת יבמ היא בעלת המיומנות, הידע המקצועי והכלים לטיפול בכל ההיבטים הטכנולוגיים של המערכת. המערכת מורכבת, הן בגלל חלקיה הרבים והן בגלל קישורי הניהול שלה, לכלל מערכות המחשב ונדרשים תחזוקה, שידרוג ופיתוח ע”י היצרן”.

* בפנייה השנייה נאמר כי בכוונת הבנק להתקשר עם חברת אס. פי. אל. תוכנה בע”מ לצורך רישוי, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה לתוכנות ADABAS/NATURAL. ההתקשרות היא לחמש שנים בהיקף כולל של 2.5 מיליון ₪. המחלקה המקצועית קבעה כי מדובר בספק היחיד בישראל שביכולתו לספק את השירותים הללו. גורם הסבור כי קיים בישראל ספק נוסף שבאפשרותו לספק את השירותים יכול לפנות בנושא עד 29.03.2018.

ליאור ג’ורג’י מנהל אגף תשתיות טכנולוגיות בבנק כותב בחוות הדעת כי “בבנק ישראל יש שתי סביבות העושות שימוש במוצרי Software AG, סביבת ההגירה מה- MF וסביבת ה- Consist. בסביבות הנ”ל נעשה שימוש ב- ADABAS/NATURAL. חברת SPL תוכנה היא בבעלות מלאה של יצרן התוכנות, חברת Software AG, והיא המפיצה הבלעדית של מוצרי Software AG בישראל.

מבזקים