במצרים יוגדלו מהשבוע מספרי הסלולר בספרה אחת (מעשר לאחת-עשרה)

רגולטור התקשורת הלאומי של מצרים [National Telecom Regulatory Authority (NTRA)] הודיע כי ב- 6 באוקטובר 2011 תיכנס לתוקפה החלטתו להגדיל את מספרי הסלולר הנוכחיים במדינה בספרה אחת: ממספרים בני עשר ספקות למספרים בעלי אחת-עשרה ספרות.

לחברות הסלולר במצרים תהיה תקופת מעבר של ארבעה חודשים.

ההחלטה על הגדלת המספרים התקבלה ע”י הרגולטור בתחילת שנת 2010 וכל החברות הסלולריות הסכימו לה וזאת לאור העובדה שנגמרת כמות המספרים הזמינים למסירה והצורך להתמודד על הגידול המתמשך והעקבי של מספר מנויי הסלולר (העולה על 1 מיליון איש מידי חודש).

מבזקים