במסגרת שת”פ ישראלי, ירדני ופלסטיני בנושא הדברה ביולוגית ע”י תנשמות ובזים: קידום חדשני של שימוש בטכנולוגיות שלא נעשו עד כה בירדן וברש”פ, של מצלמות בקינים, מעקב טלמטרי ובניית בסיסי נתונים דיגיטליים

המשרד לשיתוף פעולה איזורי (שתפ”א) פירסם הודעה בדבר התקשרות מתוכננת על החברה להגנת הטבע (חל”ט) לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח.

נעמה שטיינברג מנהלת תחום ניתוח כלכלי אגף כלכלה ופרוייקטים במשרד לשיתוף פעולה איזורי כותבת בין היתר בבקשה כי “בהמשך לאישור עקרוני שניתן ע”י וועדת ההתקשרויות לצורך קיום מיזם משותף של המשרד לשיתוף פעולה איזורי עם החברה להגנת הטבע, נעשתה עבודת מטה ובסיומה הגענו להסכמות על העקרונות הבאים בקשר למיזם משותף בנושא התנשמות כמדבירות ביולוגיות בחקלאות ברשות הפלסטינית ובירדן. לפיכך מוגשת בזה בקשה לאישור המיזם.

“התוצרים של המיזם יהיו:

+ הכשרת צוות מקצועי מצומצם פלסטינאי וירדני להובלת המיזם המשותף בנוגע לתנשמות כמדביר ביולוגי בירדן וברש”פ.

+ קידום חדשני של שימוש בטכנולוגיות שלא נעשו עד כה בירדן וברש”פ, של מצלמות בקינים, מעקב טלמטרי ובניית בסיסי נתונים דיגיטליים.

+ שילוב בין חקלאים חדשים מישראל, רש”פ וירדן והכשרתם לנושא המקצועי.

+ קידום קשרי העבודה הטרילטרליים בין חקלאים, אנשי שמירת הטבע ומדענים.

+ ירידה בשימוש בחומרי הדברה בשדות החקלאיים בירדן, ברש”פ ובישראל, בעקבות ההדברה הביולוגית באמצעות התנשמות.

+ חיבור תלמידים לנושא ההדברה באמצעות תנשמות ברש”פ, בירדן ובישראל בעזרת חומרי הסברה ופעילות באינטרנט בבתי-הספר.

“המיזם יבוצע ע”י החברה להגנת הטבע (חל”ט) שלה המומחיות המקצועית, אך ינוהל ע”י וועדת היגוי משותפת של שתפ”א וחל”ט, שתאשר את התוכניות ותבצע מעקב ובקרה.

עוד נאמר בבקשה לביצוע המיזם המשותף כי הוא יבוצע בשנים 2019-2020. “החוקרים הישראליים שינחו ויפקחו הם צפרים בתחום תחת הדרכתו של פרופ’ יוסי לשם. שתפ”א וחל”ט יעבדו בשיתוף פעולה ותיאום מלא”.

עלות המיזם היא 438,400 ₪ שיתחלקו שווה בשווה בין המשרד לבין חל”ט.

 

מבזקים