במסגרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית: על-מנת לייעל ולשפר את אופן יידוע הלקוחות בדבר קיומן של תקלות, בנק הפועלים יפתח תוכנת מחשב ייעודית לאיתור וניטור תקלות מהסוג בו עוסקת התובענה

במסגרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה ע”י טל מכיאן נגד בנק הפועלים בע”מ [ת”צ 52648-09-16], סוכם כי על-מנת לייעל ולשפר את אופן יידוע הלקוחות בדבר קיומן של תקלות, בנק הפועלים יפתח תוכנת מחשב ייעודית לאיתור וניטור תקלות (בתוך כשנה, בעלות של 800,000 ₪) מהסוג בו עוסקת התובענה.

במודעה בתשלום שפורסמה בעיתונות נכתב בין היתר כי “עניינה של התובענה בטענה כי במערכת המסחר המקוונת שבאתר האינטרנט של הבנק מתרחשות תקלות שבמסגרתן מוצגים בפני המשתמשים נתונים לא עדכניים של ניירות ערך, ואשר הבנק מודע להתרחשותן אך נמנע מלעדכן את לקוחותיו לגביהן.

“המבקש טוען כי הוטעה בשל אחת מאותן תקלות ונגרמו לו נזקים, וכי באופן דומה הוטעו משתמשים אחרים במערכת המקוונת, כאשר ביצעו עיסקאות בניירות ערך על יסוד נתונים מהותיים למסחר, שהיו בלתי מעודכנים”.

התוכנה המתוכננת אמורה לדגום “שערי מסחר של ניירות ערך אקראיים, בפרקי זמן קבועים ותכופים, ביחס לקריטריונים מבוססי מידע היסטורי שייקבעו בידי הבנק ותזהה חריגות”.

בין הצדדים, “הוסכם כי במקרה של זיהוי תקלה כאמור, תפורסם, באופן אוטומטי, הודעה המתריעה בזמן אמת בפני ציבור לקוחות הבנק על חשש לקיומה של תקלה במערכת המקוונת אשר תוצג באופן מיידי ובולט בפני משתמשי המערכת המקוונת, הן באתר האינטרנט של הבנק והן באפליקציה המותקנת במכשיר הטלפון החכם”.

הערות עורך Read IT Now: התביעה בשם הקבוצה הנפגעת הייתה על 25 מיליון ₪. ב- 19.11.2018 אישר כבוד השופט אבי פורג מבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד את הסכם הפשרה ואת פרסומו בעיתונות. נקבע דיון לאמצע פברואר 2019 להתנגדויות להסדר, ככל שיהיו כאלה.

 

מבזקים