בכנסת הוגשה שאילתה לשר התקשורת בנושא שמות מתחם בישראל

חבר הכנסת נחמן שי הגיש שאילתה לשר התקשורת איוב קרא בנושא שמות מתחם [Domain Names] בישראל.

להלן לשון השאילתה: “תחום מרשם שמות המתחם בישראל מקיף כמאתיים וחמישים אלף בעלי שמות והקצאת שמות מתחם תחת שם ישראל,  ללא הסדרה בחוק. לאחרונה התברר כי אין בידי שר התקשורת סמכויות בנושא. רצוני לשאול:

  1. מי השר המופקד על תחום זה?
  2. האם קיימת כוונה להסדיר את התחום?
  3. מה ייעשה כדי להתמודד עם הנושא?”

המועד האחרון לתשובה לשאילתה הוא 2 במאי 2018.

הערות עורך Read IT Now:

א. ב- 2.1.2017 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה הייתה “נשיאות הכנסת אישרה היום  הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק מרשם שמות המתחם בישראל”.

ב. ב- 23.12.2016 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה הייתה “סקירה משפטית: ניהול מרשמי שמות מתחם לאומיים מתבצע בד”כ בידי גורמים פרטיים ולא ממשלתיים; עם זאת, נותרו סמכויות מסוימות המאפשרות התערבות המדינה לגבי ניהול המרשמים”.

מבזקים