בכוונת בנק ישראל להתקשר עם פרטנר תקשורת כספק יחיד לצורך התקנת מגבר לקליטה סלולרית של רשת פרטנר בבניין הבנק בירושלים

בנק ישראל הודיע כי בכוונתו להתקשר עם חברת פרטנר תקשורת כספק יחיד לצורך התקנת מגבר לקליטה סלולרית של רשת פרטנר בבניין הבנק בירושלים. ההתקשרות המתוכננת היא עד 31 בינואר 2025.

ליאור ג’ורג’י מנהל אגף תשתיות בחטיבת טכנולוגיות מידע בבנק ישראל כותב בחוות דעתו כי עד כה לא הותקנו מגברים סלולריים של רשת פרטנר בבניין בנק ישראל.

ברבעון רביעי של 2018 חזרו רוב חטיבות הבנק לעבודה בבניין בנק ישראל בקריית בן גוריון אחרי שיפוץ אינטנסיבי שבוצע בבניין. במסגרת השיפוץ נרכש והותקן מגבר סלולרי של חברת פלאפון תקשורת לצורך שיפור הקליטה של החברה (ההתקשרות עם חברת פלאפון הינה במכרז חשכ”ל).

“בבניין הבנק יש קשיי קליטה ללקוחות של חברות פרטנר וסלקום וללקוחות המפעילים הוירטואליים שצורכים שירותים מפרטנר וסלקום.

“בכוונת הבנק לרכוש ולהתקין מגברים של שתי החברות, בהתאמה. לצורך שיפור הקליטה הסלולרית של רשת פרטנר, יש צורך לרכוש ולהתקין מגברים בבנייני הבנק.

“חברת פרטנר היא היחידה המוסמכת לספק ולהתקין מגבר עבור קליטת הרשת שלה”.

מבזקים