בית-משפט קיבל בקשת הסתלקות מוסכמת מתובענה ייצוגית נגד דואר ישראל ובנק הדואר; לא אישר הסכמת הצדדים על תשלום גמול לתובעת ושכ”ט לב”כ

13:18 30.09.2018

קטגוריות: דואר/שירותי דואר משפט

תגים: ,

בית-משפט השלום בפתח תקווה קיבל בקשת הסתלקות מוסכמת מתובענה ייצוגית שהוגשה ע”י ריטה פרייס בינואר 2017 נגד החברות דואר ישראל בע”מ ובנק הדואר בע”מ.

כבוד השופטת הבכירה ניצה מימון שעשוע כותבת בין היתר בפסק דינה מיום 22 באוגוסט 2018:

■ “בפניי בקשה לאישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית. עניינה של התובענה בתמצית הוא בטענת המבקשת, כי בעת שביקשה לקבל כספים אשר הועברו אליה תוך שימוש בשירותי Western Union מחו”ל, אשר ניתן בסניפי המשיבות, נמסר לה הכסף במטבע ישראלי מבלי שנשאלה ע”י הפקידה באיזה מטבע היא מעוניינת לקבל את הכסף. כאשר ביקשה לקבל את הכסף בדולרים (כפי שנשלח), נענתה כי הואיל והעיסקה כבר נסגרה, תחוייב בתוספת עמלה בגין ההמרה החוזרת בסך 32 ₪.

■ “… סכום התביעה הייצוגית הועמד על סך של 2,500,000 ₪.

■ “המשיבות לא הגישו תגובה לבקשה אלא הוגשה בקשה מוסמכת להסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית, במסגרתה נטען ע”י המשיבות כי נהלי העבודה שלהן מונעים אפשרות להתרחשות המתוארת ע”י המבקשת ולכן הן כופרות בטענותיה. אך, מחמת הספק שמא נפלה אי בהירות במקרה האישי של המבקשת הסכימו להוסיף במערכת המחשוב שלהן, בחלק הקשור לשירות הנדון, חלונית בה יצטרך פקיד הדואר לסמן את בחירת המטבע בו הלקוח מעוניין לקבל את השירות ורק לאחר ביצוע הבחירה ניתן יהיה להשלים את הפעולה. בנוסף הובטח כי המשיבות יוציאו חוזר לעובדיהן ומנהליהן לחידוד שלבי העבודה.

■ “… ספק בעיני האם הבקשה הניחה תשתית מספיקה לצורך אישורה כתובענה ייצוגית, ואינה אלא מקרה פרטי הדורש טיפול נקודתי. זאת לא ניתן לגלות מתוך החומר אשר הונח בפניי”.

■ נוסף לבקשת ההסתלקות, הצדדים ביקשו מבית-המשפט לפסוק גמול של 3,000 ₪ למבקשת וכן 10,500 ₪ לבא כוחה עו”ד נדב סלומון. בהקשר זה כותבת השופטת כי “… אף לו אניח קיומה הלכאורי של עילת תביעה, לא שוכנעתי בתועלת ממשית כלשהי, אשר הושגה לטובת הקבוצה מההליך. כפי שציינתי לעיל, לא שוכנעתי שנסיבות התביעה חורגות מהמקרה הפרטי של המבקשת ולא שוכנעתי כי העולות של המשיבות הן שימנעו הטעיית לקוחות ע”י מי מעובדיהן אשר יבחרו שלא לפעול בהתאם לנהלי העבודה. לכן לא שוכנעתי בתרומה לחברי הקבוצה. לפיכך איני מוצאת לסטות מהכלל אשר נקבע בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו – 2006, השולל טובת הנאה אגב הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית”.

מבזקים