בית-משפט הורה על מחיקה על הסף של בקשת אישור תובענה ייצוגית מתוקנת [נגד 012 ופרטנר], הטיל תשלום הוצאות והורה למבקש להגיש בקשת אישור מתוקנת חדשה

בית-המשפט המחוזי הורה (20.9.2018) על מחיקה על הסף של בקשת אישור תובענה ייצוגית מתוקנת [נגד 012 סמייל טלקום בע”מ ופרטנר תקשורת בע”מ], הטיל תשלום הוצאות והורה למבקש (אורין אביטל) להגיש בקשת אישור מתוקנת חדשה.

סגנית הנשיא כבוד השופטת גילה כנפי-שטייניץ כתבה בין היתר בהחלטתה [ת”צ 29058-11-17]:

■ “לפניי בקשת המשיבות [012 סמייל טלקום ופרטנר תקשורת], לסילוק בקשת האישור המתוקנת על הסף. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה 1. עוד בטרם הגישה המשיבה 1 את תשובתה לבקשת האישור, עתר המבקש לתיקון בקשתו ע”י הוספת המשיבה 2 כמשיבה נוספת לבקשה. הטעם לבקשה היה טענת משיבה 1 כי התקשרותו החוזית של המבקש נערכה עם המשיבה 2 ולא עימה, ולפיכך היא ‘אינה היריבה המשפטית הנכונה’. צויין שהמבקש חולק על טענה זו וטוען כי התקשר עם המשיבה 1 אולם לנוכח טענת המשיבה 1, הוא מבקש לכוון טענותיו גם כלפי המשיבה 2”.

■ בית-המשפט התיר ב- 5.6.2018 למבקש לתקן את בקשת האישור באמצעות צירופה של חברת פרטנר כמשיבה נוספת לבקשה ובעקבות זאת הגיש המבקש בקשת אישור מתוקנת.

■ “עם הגשת בקשת האישור המתוקנת, עתרו המשיבות לסילוקה על הסף. נטען בבקשה כי בקשת האישור המתוקנת חורגת באופן קיצוני מהחלטת בית-המשפט אשר התירה התיקון: שונתה הגדרת הקבוצה, הוספו עילות משפטיות חדשות, הורחב הטיעון לגבי עילות משפטיות קיימות, הוגדל היקף הקבוצה והיקף הנזק הנטען, הוספו ראיות חדשות, תוקן תצהיר המבקש תוך שהוספו לו טענות עובדתיות חדשות ועוד. המשיבות הוסיפו וטענו שבקשת האישור הוגשה בחוסר תום לב דיוני, תוך התעלמות מוחלטת מהחלטת בית-המשפט ויש להורות על סילוקה”.

■ עוד כותבת השופטת כי “המבקש, בתגובתו, אינו חולק על כך שבוצעו תיקונים ‘מהותיים’ בכתב טענותיו, אולם הוא טוען כי מדובר בתיקונים המתחייבים מהוספתה של המשיבה 2 להליך […] בכלל היה ברור כי הוספת המשיבה 2 ‘משנה את בקשת האישור’.”

■ השופטת החליטה לקבל את בקשת המשיבות [012 סמייל טלקום ופרטנר תקשורת]. היא מציינת כי המבקש טען כי ההיתר לכל השינויים שבוצעו בבקשה המתוקנת (לעומת הבקשה המקורית) נובעים מהחלטת בית-המשפט. “ייאמר מייד”, מציינת השופטת בהחלטתה, “שהחלטת בית-המשפט לא התירה את התיקונים הנרחבים שערך המבקש בבקשת האישור, ולא ניתן לקוראה כמתירה תיקונים אלה. בקשת התיקון שהוגשה הייתה בקשה ממוקדת ומצומצמת לצירופה של המשיבה 2 כמשיבה נוספת לבקשה […] לא ניתן לראות בהחלטת בית-המשפט משום מתן היתר למבקש להכנסת תיקונים שכלל לא נתבקשו או להוספת טענות וראיות ככל אשר יחפוץ […] המבקש בחר, כאמור, לערוך תיקונים נרחבים ומהותיים בבקשתו […] והכל ללא נטילת רשות והתעלמות מכללי הדיון”.

בית-משפט הורה על מחיקה על הסף של בקשת אישור תובענה ייצוגית מתוקנת, הטיל תשלום הוצאות בסך 3,000 ש”ח והורה למבקש להגיש בקשת אישור מתוקנת חדשה, בהתאם להיתר שניתן לו, עד ליום 10.10.2018. המשיבות יגישו תשובתן לבקשת האישור המתוקנת עד ליום 10.1.2019.

הערת עורך Read IT Now: ב- 24.11.2017 פירסמתי כאן באתר ידיעה על הגשת התביעה המקורית והבקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית. כותרת הידיעה: “הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד 012 סמייל טלקום: מחייבת לקוחותיה בעבור שיחות נכנסות בהיותם בחו”ל גם אם אינם משיבים לשיחות המתקבלות”.

 

מבזקים