בית-משפט דחה תביעה קטנה נגד החברות בזק ובזק בינלאומי וחייב את התובע לשלם להן פיצויים

בית-המשפט לתביעות קטנות בתל אביב דחה תביעה קטנה [ת”ק 64312-09-17] שהגיש אלי מור נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ ונגד בזק בינלאומי בע”מ וחייב את התובע לשלם להן פיצויים .

בפסק הדין שניתן ב- 21 באוגוסט 2018 כותבת בין היתר כבוד השופטת שלומית בן יצחק:

■ בקיץ 2015 עבר התובע דירה לכתובתו הנוכחית. עד מעברו סיפקה בזק את תשתית האינטרנט. לטענת התובע הוא שילם סכום כפול עבור התשתית לשתי הנתבעות למרות שלדבריו ביקש להתנתק משירותיה של חרת בזק ולהשתמש אך ורק בתשתית שסופקה ע”י חברת בזק בינלאומי.

■ סכום התביעה, 6,000 ₪, מורכב מהחזרי תשלום המגיעים לטענת התובע ל- 2,300 ₪ מכל אחת מהנתבעות ויתרתו – הוצאות משפט.

■  במהלך הדיון בבית-המשפט “התובע שב וטען כי הוטעה, במכוון, על-ידי הנתבעות”.

■ “לאחר הדיון … הצעתי לצדדים כי התיק יסתיים בפשרה, לפיה תידחה התביעה נגד הנתבעת 2 [בזק בינלאומי] והכספים ששילם התובע לנתבעת 1 [בזק] יושבו לו. הנתבעות הסכימו להצעה, התובע הודיע היום כי ברצונו לקבל פסק דין מנומק.

■ “ראשית, אציין, כי טענות רבות בפי התובע על התנהלות הנתבעות, הנוגעות לשיתוף פעולה בלתי ראוי ביניהם, בכוונה לרמותו. התרשמתי כי התובע מאמין אמונה עזה בצדקתו, אך חומר הראיות שהובא לפניי, לא כלל … ביסוס נדרש לטענות אלו.

■ “מכל האמור לעיל יש להסיק כי התובע לא הוטעה ע”י מי מהנתבעות וכי עשה שימוש בשירותים שצרך מהן לאורך תקופה. בנסיבות אלו, חיובו על השירותים שסופקו לו הוא כדין. התובע רואה בתיק זה עניין החורג מנסיבותיו האישיות, ובקשתו היא לפרסום המקרה, בטענה כי מדובר ב’שיטה’ ובניצול מעמד הנתבעות לרעה. ככל שביקש התובע להוכיח כאמור במסגרת הליך תביעה קטנה – כשמו כן הוא – על בסיס ניסיונו האישי, ללא ראיות תומכות נוספות, קשר פסול ונגוע בין הנתבעות שמטרתו הונאת צרכנים, לא עלה הדבר בידיו … כאמור, ככל שניסה התובע להסתמך על מירמה – טענות אלו לא הוכיח.

■ “לא ניתן להימנע מלהשית הוצאות משפט בתיק זה … התובע יישא בהוצאות כל אחת מהנתבעות בסך 250 ₪ (ובסך הכל 500 ₪) … סכום זה נמוך משמעותית מסכום ההוצאות שהיה אמור להיות מושת עליו, נוכח הסתעפות התיק ומהלך הדיון ולאור אופי הטענות שהוטחו בנתבעות ולא הוכחו. ואולם, לפנים משורת הדין, ולאור ההתרשמות כי אכן סבר התובע כי הוא משלם עבור התשתית לספק אחד בלבד, לא אקבע סכום גבוה מכך”.

 

מבזקים