בית-המשפט נענה לעתירה של מ”י נגד המאגר הביומטרי ומשרד הפנים: יספקו מידע ביומטרי לגבי גופת קורבן תאונת דרכים בחו”ל שהיא ככל הנראה של ישראלי

פרסום ראשון: אתמול (שני, 12.2.2018) הוגשה בבית-המשפט המחוזי בחיפה עתירה מינהלית [עת”מ 24834-02-18] ע”י משטרת ישראל נגד הרשות לניהול המאגר הביומטרי [במשרד הפנים] ונגד משרד הפנים.

לפי מערכת “נט המשפט” של הנהלת בתי-המשפט (הב”ה), התביעה נפתחה בשעה 11:33 וכבר בשעה 12:30 נסגרה בעקבות פסק דין של סגן הנשיא כבוד השופט רון סוקול. בהחלטה נאמר:

■ “בפני בקשה למתן צו להעברת מידע ביומטרי למשטרת ישראל.  הבקשה הוגשה על פי סעיף 17 לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התשע”ה – 2009. בבקשה נאמר כי המידע הביומטרי נחוץ לשם העברתו למשטרת XXXX על-מנת לזהות גופה שזהותה מוטלת בספק. על פי הבקשה נדרש המידע כדי לזהות את גופתו של אזרח ישראלי בשם YYYY מס’ ת.ז. ZZZZ  לגביו עלה חשד כי נהרג בתאונת דרכים ב- XXX.

■ “לאחר שעיינתי בבקשה ועל פי הסמכות הנתונה לי בסעיף 17 לחוק הנ”ל ולאחר ששוכנעתי כי התקיימו הנסיבות כמפורט בס”ק 17(א)(3) ו- 17(א)(4) לחוק אני נעתר לבקשה וכי המידע דרוש לשם זיהוי הגופה החשודה להיות גופתו של אזרח ישראלי שנפגע ב- XXX.

■ “על כן אני מורה למשיבים למסור למבקשת, משטרת ישראל, מייד עם קבלת הצו, כל מידע ביומטרי השמור במאגרי המשיבים בעניינו של ….”. [הערה: ההדגשה מופיעה במקור].

* הערת עורך Read IT Now: למרות שמקרה התאונה וזהות ההרוג פורסמו במרשתת, העדפתי, בשלב זה, שלא לפרסם את פרטיו והמדינה בה התרחשה התאונה.

מבזקים