בית-המשפט לתביעות קטנות בחיפה קיבל בקשת ג’ון ברייס הדרכה להעברת תביעה שהוגשה נגדו מחיפה לתל אביב (בניגוד לעמדת התובע)

15:33 16.03.2018

קטגוריות: חינוך והכשרה משפט

תגים:

בית-המשפט לתביעות קטנות בחיפה קיבל לאחרונה ונעתר לבקשתה של חברת ג’ון ברייס הדרכה [מקבוצת מטריקס (Matrix)] להעברת תביעה שהוגשה נגדו מחיפה לתל אביב וזאת בניגוד לעמדת התובע אלון זיסמן.

כבוד הרשמת הבכירה גילה ספרא-ברנע כתבה בין היתר בהחלטתה:

■ “הנתבעת עתרה להעברת הדיון לבתי-משפט במחוז תל אביב משני נימוקים: תניית שיפוט בהסכם בין הצדדים ומענה הרשום, שניהם בתל אביב. הנתבעת טענה גם כי התובע נרשם ללימודים בסניף תל אביב והלימודים היו אמורים להתקיים שם. הטענה לקיומה של תניית שיפוט נדחתה על הסף בהחלטתי מיום 22.11.2017.

■ “התובע הגיש תשובה וטען כי לנתבעת מספר סניפים, אחד מהם בחיפה. התובע הוסיף את קשייו האישיים, השלובים גם בעילת התביעה, ואת העובדה כי המרחק בין חיפה לתל אביב אינו משמעותי, במיוחד אם נציגי הנתבעת נמצאים ממילא בחיפה. התובע לא התייחס לטענה העובדתית של הנתבעת, לפיה ההתקשרות בוצעה בתל אביב והלימודים היו אמורים להתקיים בתל אביב.

■ “אין מחלוקת כי לנתבעת סניפים במספר ערים בארץ ובחו”ל, ביניהן חיפה, והדבר מופיע על גבי ההסכם בין הצדדים, עליו מסתמכת הנתבעת, אך אין בכך כדי להקים סמכות מקומית לבית-משפט זה.

■ “בנסיבות העניין, ואף שנדחתה הטענה לקיום תניית שיפוט בהסכם, אני מקבלת את בקשת הנתבעת וקובעת כי כל החלופות, הקבועות בתקנות השיפוט הרלבנטיות, מקימות זיקת סמכות מקומית למחוז תל אביב, ואף לא אחת מהן לחיפה. נוחות לבד אינה מן השיקולים שבית-משפט זה מוסמך לשקול בהעברת הדיון”.

השופטת העבירה לקביעת נשיא מחוז תל אביב לאיזה בית-משפט במחוז יופנה התיק.

 

מבזקים