העליון מחק 2 עתירות נפרדות שהוגשו נגד שר התקשורת ומשרד התקשורת והנוגעות ל’שירותי שיחות פרימיום’ (ובעיקרן שיחות תוכן מוקלט)

היום (1.8.2019) בשעה 15:33 דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה: העליון נענה לבקשת חברת קרויז תקשורת ומחק עתירה שלה נגד שר התקשורת ומשרד התקשורת; הרשמת שרית עבדיאן: “כמבוקש וכמוסכם, אני מורה על מחיקת העתירות שבכותרת ללא צו להוצאות”.

בשעה 16:15 דיווחתי בחלון המבזקים של האתר: עדכון: העליון נענה לבקשת חברת קרויז תקשורת ומחק עתירה שלה נגד שר התקשורת ומשרד התקשורת; כמו כן נמחקה עתירה נוספת, נפרדת, של חברת ימות המשיח ושל מרכז המידע לציבור החרדי בע”מ  נגד משרד התקשורת. הרשמת שרית עבדיאן: “כמבוקש וכמוסכם, אני מורה על מחיקת העתירות שבכותרת ללא צו להוצאות”.

על העתירה של חברת קרויז תקשורת נגד משרד התקשורת ושר התקשורת כתבתי כאן וכאן.

ב- 1 ביולי 2019 דיווחתי כי העליון החליט לקיים דיון מאוחד בעתירה זו ובעתירה נוספת, נפרדת, של חברת ימות המשיח ושל מרכז המידע לציבור החרדי בע”מ,  נגד משרד התקשורת. כאן ניתן לקרוא לגבי כל אחת מהעתירות הללו.

בתגובה המקדמית של המדינה ל- 2 העתירות נטען: “דינן להידחות על הסף מחמת היותן ‘עתירות מוקדמות’ באופן מובהק”; “הוגשו טרם זמנן”.

עתה נותר להמתין ולראות מה יכתוב על כך מומחה הטלקום מראשון לציון.

מבזקים