בית-המשפט העליון דחה עתירה של פייסבוק נגד החלטה של מחוזי להחזיר את דף “סטטוסים מצייצים” של אבי לן

13:44 18.12.2017

קטגוריות: אינטרנט משפט

תגים: ,

בית-המשפט העליון דחה היום (18.12) בקשה של פייסבוק “בקשה דחופה לעיכוב ביצוע קצר-מועד של פסק הדין, עד להגשת ערעור ובקשה לעיכוב ביצוע לבית-המשפט העליון”. הבקשה הייתה נגד החלטה של בית-המשפט המחוזי בתל אביב להחזיר את דף “סטטוסים מצייצים” של אבי לן לאחר שהוסר ממנו.

כבוד השופט נועם סולברג כותב בין היתר בהחלטתו כי “ביום 14.12.2017 ניתן פסק דין בתביעה, במסגרתו הורה בית-המשפט המחוזי לפייסבוק להשיב את הדף לשירות פייסבוק, וזאת עד ליום 17.12.2017 בשעה 18:00.

“ביום 17.12.2017, בשעות הבוקר, הגישה פייסבוק לבית-המשפט המחוזי בקשה דחופה לעיכוב ביצוע קצר-מועד של פסק הדין, עד להגשת ערעור ובקשה לעיכוב ביצוע לבית-המשפט העליון. מספר שעות לאחר מכן דחה בית-המשפט המחוזי את הבקשה, בקובעו כדלקמן: “לא מצאתי, שייגרם למבקשות [פייסבוק] נזק בלתי הפיך, ככל שהדף יוחזר לשירות פייסבוק, כפי שהוחלט, לאחר שנשקלו טענות הצדדים וניתן פסק דין סופי. אין די בטענות כלליות בדבר נזק אפשרי, שייגרם לפייסבוק כתוצאה מהשבת הדף לשירות פייסבוק. באשר לטענה, שעם החזרת הדף, ‘התכנים הממומנים יופיעו שוב בשירות Facebook (סעיף 12 לבקשה), יובהר, שפסק הדין אינו מתיר פרסומים מפרים. בנוסף: המשיבים יסירו את התכנים המפרים עד ליום 4.1.2018 ויגישו תצהיר על כך לתיק בית-המשפט“.

“מכאן הבקשה לרשות ערעור שלפנַי, עמה הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע, במסגרתן מבקשת פייסבוק ‘להורות על עיכוב ביצוע קצר-מועד של ההחלטה, וזאת עד למתן הכרעה בבר”ע, ולחילופין עד להגשת ערעור מטעם המבקשות על פסק הדין לבית-המשפט הנכבד (ובקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור) – לפי המוקדם’.

“לצד זאת מציינת פייסבוק, כי ככל שבית-המשפט יעתר לבקשתה, אזי יוגש הערעור על פסק הדין בתוך 14 ימים מהיום (או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי בית-המשפט). “לטענת פייסבוק, שגה בית-המשפט המחוזי כשדחה את בקשתה, נוכח סד הזמנים המצומצם מאד בו היא נתונה, בשים לב להיותה חברה זרה ולכך שבין מתן פסק הדין לבין ביצועו חל סוף השבוע.

“כמו כן טוענת פייסבוק, כי מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובתה, שכן למשיבים לא יגרם נזק מעיכוב קצר של ביצוע פסק הדין, בעוד שביצועו המיידי עלול לעודד הפרות נוספות של תנאי השימוש מצד המשיבים ומצד משתמשים אחרים, ובכך לפגוע בחוויית המשתמשים בשירות פייסבוק, כמו גם במוניטין של פייסבוק. אלו הן אינן ‘טענות כלליות בדבר נזק אפשרי’, כי אם טענות מסויימות המצביעות על נזקים ודאיים שלא ניתן יהיה לתקנם.

“בטרם אכריע בבקשה, ראוי לציין את סד הזמנים הדחוק שבמסגרתו נדרשתי ליתן החלטתי: הבקשה לרשות ערעור שלפנַי הוגשה אתמול בערב בסמוך לשעה 17:30 (כזכור, המועד לקיום פסק הדין נקבע לשעה 18:00). בקשה זו הובאה לעיוני רק הבוקר, ועמה ‘בקשה דחופה למתן החלטה’, במסגרתה עדכנה פייסבוק כי אמש, בסמוך לשעה 20:15, הגישו המשיבים בקשה לפי פקודת ביזיון בית-משפט, בגין אי-ביצוע פסק הדין על-ידי פייסבוק. מאוחר יותר הורה בית-המשפט המחוזי לפייסבוק להשיב לבקשת הביזיון עד היום בשעה 11:30. נוכח האמור ביקשה פייסבוק ליתן בדחיפות החלטה בבקשה זו, ככל האפשר עד השעה 11:00.

“לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, נחה דעתי כי אין הצדקה להתערב בהחלטת בית-המשפט המחוזי … הוראה על עיכוב ביצועו של פסק דין היא אפוא החריגה לכלל, ותינתן רק בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

“טענת פייסבוק, כי החזרת הדף לשירות פייסבוק תעודד התנהלות מפרה נוספת ותגרור פגיעה בלתי-הפיכה בחוויית השירות ובמוניטין של פייסבוק נטענה בעלמא, מבלי שפורט על מה נסמכת טענה זו. בכך לא די. מכל מקום, למותר לציין כי ככל שאכן תיגרם לפייסבוק פגיעה מעין זו, יהיה לאל ידה לעמוד על זכויותיה בגין פגיעה זו בהליך משפטי מתאים, בהתאם להוראות הדין.

“אשר על כן, הבקשה לרשות ערעור נדחית; ממילא מתייתרת הבקשה לעיכוב ביצוע, והיא נמחקת בזאת. אין צו להוצאות”.

מבזקים