בית-המשפט דחה תביעת לשון הרע של צ’רלטון נגד עיתון הארץ, נתי טוקר, סמי פרץ וגלעד לוי לגבי כותרת כתבה שהופיעה ב- TheMarker שעסקה בניגוד עניינים לכאורה של מ”מ שר התקשורת צחי הנגבי

בית-משפט השלום בתל אביב דחה תביעת לשון הרע [ת”א 68302-03-17] שהגישה חברת צ’רלטון נגד הוצאת עיתון הארץ והעיתונאים נתי טוקר וסמי פרץ ועורך אתר דה מארקר גלעד לוי.

כבוד השופט גיא הימן כותב בין היתר בפסק הדין שלו שניתן ב- 17.2.2018:

■ “לדאבוני, אינני רואה מנוס ממחיקתה של תובענה זו על הסף. זאת, עם הודעתה של התובעת כי אין היא סבורה שיש מקום לתיקונו של כתב-התביעה – אמצעי מידתי, שהיה בו להביא את התובענה, גם אם בשינוי זהותו של התובע, לכלל-בירור לגופה. הדבר הוצע לתובעת פעם ופעמיים אך היא, כאמור, לא ראתה לו יסוד.

■ ” הטעם – פשוט. לעניינה של הטענה בדבר לשון הרע, המועלית בכתב-התביעה, מבלי להקל בה ראש חלילה ומבלי שנקבעה בה עמדה ביחס למי זולת התובעת, אינני רואה יריבות בין התובעת לבין הנתבעים. לא אוכל לרדת לנבכיה של ההחלטה להגיש כך את כתב התביעה, תחת שבשם התובע יופיע מי שהיה נושאו של הפירסום הנדון. ממילא אין הדבר מעניינו של ביתה-משפט. ברם חוששני כי היה מי שביקש להסתייע במסך ההתאגדות על-מנת שלא לרדת בעצמו אל הזירה. לא לכך נועד המסך הזה וחשוב מכך, לא לכך כוונות תכליתו המרכזית של האיסור ע לשון הרע והאפשרות לבררו בבית-המשפט.

■ “בתמצית אומר כי הפרסום נשוא תובענה זו היא, כפי ששבה התובעת והדגישה, כותרת של כתבה שהתפרסמה באתר האינטרנט של TheMarker בתאריך 29.3.2017 וזו הייתה לשונה: ‘גם [השר צחי] הנגבי בניגוד עניינים: התערב ברפורמה בשידורי הספורט – שעשוייה לפגוע בחברו אלי עזור’.

■ “עינינו הרואות: הכותרת אינה מאזכרת, ולו במלה, את התובעת. היא אינה מדברת, אישית, במר אלי עזור, שאפשר שהוא, כנלמד ממקורות אחרים שאינם הכותרת הזו המוציא והמביא בתובעת.

■ “… הכתבה, פרי עטו של נתבע 2, נתי טוקר, התייחסה בייחוד להצעת רפורמה, שעמדה אז על הפרק, לסדרתה של סוגיית השידור של משחקי ספורט בטלביזיה”. בכתבה נאמר בין היתר כי ממלא מקום שר התקשורת צחי הנגבי התערב בדחיית יישומה של הרפורמה וזאת משום שלדברי נתי טוקר, ‘צחי הנגבי מצוי בניגוד עניינים בשל חברותו על אלי עזור – במחזיק ב’מעריב’, בערוצי הספורט של צ’רלטון ובכלי תקשורת נוספים. עזור היה עשוי להיות אחד הנפגעים מהרפורמה. קידום חוק התקשורת החדש של נתניהו עשוי להציב את הנגבי בניגוד עניינים בשל קשרי הידידות הקרובים שלו עם עזור – שאמור להיות מפוקח על-ידי הגוף הפוליטי החדש’.

■ “… הנה כי כן, אפילו מקריאתה במלואה נהיר כי התובעת איננה נושא הכתבה. המחשבה כי מאן דהוא, שיוסיף ויעבור מן הכותרת לכתבה ואפילו יקרא אותה עד תום, יסבור כי לתובעת יוחסה התנהלות פסולה, על פניה היא כה קלושה וכה רחוקה, עד כי נהיר בעיני שייחודה של רשימת התובעים לתובעת לבדה לא נעשה מחמת חשש לפגיעה בשמה הטוב. דבר זה מתקשה אתה להלום עם ניהולה של תובענה זו לפניו של בית-המשפט.

■ “… אם אסכם, עיון בכותרת ואפילו בכתבה גופה הוליכני למסקנה כי אפילו באופן דחוק אין התובענה מגלה, בעניינה של התובעת, עילה. אפילו יימצא ממש בטענה – ואינני קובע מאום – כי הכתבה  הוציאה את דיבתו של מאן דהוא, לא תהא זו התובעת. קושי זה עמד ביסוד עתירתם של הנתבעים, בכתב הגנתם, לסילוקה של התובענה על הסף … הקושי הוסבר, אם כן, כל צרכו ולתובעת ניתנה כל שהות על-מנת לשקול את צעדיה. משנתקבלה הודעתה כי היא עומדת על זהותה של התובעת ואיננה מבקשת לתקן דבר בכתב תביעתה, נסתם להשקפתי הגולל על אפשרות מידתית מזו של סילוק על הסף.

■ אשר על כן החליט השופט על מחיקת התביעה, מבלי שייקבע ‘דבר וחצי דבר’ בשאלה “כלום מי מהנתבעים, בפרסום הנדון עוול בלשון הרע כלפי אחר זולת התובעת”. השופט פסק שהתובעת תשלם שכ”ט עו”ד של 7,020 ₪, סכום שהוא לדבריו ‘חורג לקולא שבקולא מן האמור בכללי לשכת עורכי הדין’.

מבזקים