בית-המשפט דחה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד בזק בינלאומי וחייב את התובע בתשלום הוצאות משפט בסך 7,020 ש”ח

בית-המשפט המחוזי בחיפה דחה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת בזק בינלאומי [ת”צ 45185-11-17]. התובע בתביעה זו הוא נסים נג’אר (באמצעות עו”ד האני טנוס).

בהחלטתו כותב כבוד השופט מנחם רניאל בין היתר:

■ “זו בקשת המבקש, עורך דין תושב חיפה, לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, בטענה שהמבקש התקשר עם המשיבה בהסכם שלפיו העניקה לו שירותי אינטרנט לביתו ברחוב עבאס בחיפה. בבקשה נטען כי ביום 25.10.2012 הפסיק המבקש את ההתקשרות עם המשיבה ולכן היא לא זכאית עוד לגבות ממנו כספים, אך הסתבר לו שלמרות הפסקת ההתקשרות, היא ממשיכה לחייב את המבקש בסכום חודשי של 59.82 ₪.

■ “רק לפני תקופה קצרה הבחין המבקש שהמשיבה מחייבת אותו שלא כדין, ועל כן פנה בשיחה לנציג שירות שציין בפניו, לטענת המבקש, שהמשיבה לא מספקת למבקש כל שירות מהסיבה שהוא לא מנוי של המשיבה. על כן ביקש המבקש לאשר תבוענה ייצוגית.

■ בתשובתה טענה חברת בזק בינלאומי כי “מדובר בבקשה מופרכת משום שהמבקש מעולם לא ביקש להתנתק משירותי המשיבה, והוא המשיך להיות לקוח וממשיך להיות לקוח גם בעת הזו […] מאז 2013 ואילך נשלחו למבקש חשבוניות לפי חבילת הגלישה שהוסכמה איתו ב- 13.5.2013 אשר שולמו ללא כל טענה מצד המבקש.

■ התיק נקבע לחקירות המצהירים. השופט כותב בהקשר זה כי “לא אעסוק בפרטי הקשיים בגירסאותיו של המבקש, משום שלאחר חקירות המצהירים ביקש בא כוח המבקש לדחות את הבקשה וזאת עקב הקשיים שבה, לרבות היעדר תשתית ראייתית לקיומה של קבוצה, מעבר למבקש עצמו, המצדיקה בקשה לאישור […] אכן לא הייתה לבקשה תקומה מלכתחילה, כאשר לא העמידה כל תשתית עובדתית, ולו לכאורה, לתביעת חברי הקבוצה בנסיבות אלה, אפילו לא הייתה נסתרת העילה האישית, היה דין הבקשה להידחות. בא כוח המבקש, ותיק ומנוסה, הבין זאת לכל המאוחר עם הגשת תשובת המשיבה, וההליכים שננקטו לאחר מכן היו מיותרים יותר מאשר ההליכים הקודמים, על כן, מן הראוי לחייב את המבקש בהוצאות הבקשה […] לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני דוחה את הבקשה לאישור, ומחייב את המבקש לשלם למשיבה הוצאות משפט בסך 7,020 ₪”.

* הערת עורך Read IT Now: ידיעות קודמות לגבי התביעה פורסמו באתר זה כאןכאן, כאן.

מבזקים