בית-המשפט דחה תביעה (ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית) נגד חברת פלאפון תקשורת

08:39 09.08.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

בית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו דחה לאחרונה תביעה (ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית) נגד חברת פלאפון תקשורת.

התביעה [ת”צ 15429-02-14] הוגשה ע”י נטלי בן סימון באמצעות באי כוחה עו”ד יוני בן סימון ומרדכי כהן.

כבוד השופט רחמים כהן כתב בין היתר בפסק דינו:

“בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בטענה שהמשיבה, חברת פלאפון תקשורת בע”מ, מנהלת מערך שיווק לגיוס לקוחות פוטנציאליים באופן מטריד אשר מסב נזק לציבור צרכנים רחב. פלאפון היא חברת תקשורת הפועלת למתן שירותי רדיו טלפון (רט”ן) מכוח רישיון שניתן לה ע”י משרד התקשורת.

“עפ”י הנטען בבקשת האישור, פלאפון פונה לציבור צרכנים רחב בפניות טלפוניות חוזרות ונשנות, בתדירות ובתכיפות בלתי מתקבלת על הדעת כדי לשדלם להצטרף לשירותיה. גם לאחר סירובו של הצרכן להצעותיה וגם לאחר דרישות מפורשות כי זו תחדל מפניותיה ‘המטרידות’, ממשיכה פלאפון ומי מטעמה להתקשר לצרכנים ולהטרידם, ללא הפסק”

לטענת התובעת, “שטף הפניות הטלפוניות מתבטא, בין היתר, בכמות בלתי סבירה של השיחות, בתדירות בלתי סבירה של שיחות שלעיתים, כבמקרה של המבקשת, הגיעה לכדי מספר ביום, בתוכן חוזר ונשנה בכל שיחה ושיחה ובהתעלמות טוטלית של פלאפון מבקשות הצרכנים, כי זו תחדל מלפנות אליהם שוב, כל אחד ואחד מהמעשים ומהמחדלים הללו חמור כשלעצמו, לא כל שכן נוכח משקלם המצטבר”.

לאחר פירוט של מספר פניות חברת פלאפון אליה, “לטענת המבקשת, בכל השיחות הללו היה ברור, שהנציגים אינם מודעים זה לפניותיו של זה, כשם שאינם מודעים לבקשות המבקשת שפלאפון תחדל מלהתקשר אליה. אין מדובר במקרה בודד, אקראי או מזדמן, אלא בהתנהגות שיטתית, חמורה ומגמתית, שנמשכת לאורך זמן רב ושננקטת כחלק מאסטרטגיה שיווקית פסולה מיסודה”.

“בדומה לשיחות שבוצעו אל המבקשת, התלונות המפורסמות בדף הפייסבוק הרשמי של פלאפון מעלות את היקף התופעה ומידת הפגיעה בצרכנים. כך, על פני פרק זמן קצר ביותר, פורסמו בדך הפייסבוק תלונות רבות של צרכנים החוזרים ומתלוננים על הטרדה טלפונית בלתי פוסקת מצד פלאפון. תלונות הצרכנים מלמדות, בין היתר, שמדובר בתופעה נרחבת ונמשכת, וקיימת קבוצה גדולה של צרכנים שנפגעה (ונפגעת) מפניותיה המטרידות של פלאפון”.

חברת פלאפון טענה בתגובתה בין היתר כי “במועדים הרלבנטיים לבקשת האישור, פעילות השיווק ללקוחות פוטנציאליים חדשים של פלאפון לא בוצעה ע”י עובדיה של פלאפון, כי אם ע”י מקדמי מכירות חיצוניים בעלי פלטפורמת שיווק מתאימה המשרתת את צרכיהם של עסקים מגוונים וביניהם גם את צרכי פלאפון”.

לדברי החברה, “[…] מאחר שקיימים בשוק מספר קבלנים רב, פלאפון בודקת את הרקע והמוניטין של כל קבלן טרם ההתקשרות עימו ואינה מתקשרת עם קבלני שיווק שנודע לה שהם נוקטים באמצעי שיווק בלתי לגיטימיים. לטענת פלאפון לא חלה עליה חובה חוקית ישירה לפקח על פעילות המשווקים”.

תצהיר של אדם בשם הולנדר, מנהל מחלקת מכירות משווקים בחברת פלאפון מצביע בין היתר על כך ש”בראשית חודש מאי 2016, ובין היתר במטרה למנוע טעויות כגון אלה, הטמיעה פלאפון מערכת טכנולוגית חדשה למניעת שיחות חוזרות למי שביקש שלא ייצרו עימו קשר טלפוני נוסף, במסגרת מערכת זו מופעל שרת מאובטח. כל קבלן שיווק מחוייב להעביר את מספרי הטלפון בהם הוא מבקש לעשות שימוש דרך השרת האמור, אשר מבצע סינון של המספרים המופיעים ברשימה. לקבלן השיווק מוחזרת הרשימה שלו בניכוי המספרים המופיעים ברשימה. באופן זה הפך הליך ניפוי המספרים לממוכן, יעיל ומהיר יותר”.

בהכרעת השופט נקבע בין היתר כי “[…] פלאפון לא הירשתה מראש ולא אישררה בדיעבד את המעשים הנטענים בהתייחס למשווק הספציפי ולעניין האישי של המבקשת, לא הוכח שפלאפון ידעה שהקבלן המשווק מבצע פניות טלפוניות בניגוד לדין. נוסף על כך, פלאפון ניהלה מערך פיקוח הכולל סנקציות כנגד פעולות מעין אלה עליהן מלינה המבקשת  […] המבקשת לא השכילה להניח תשתית ראייתית רלבנטית לכך, שפלאפון נהגה ברשלנות הנטענת. המבקשת לא חלקה על איכותם או טיבם של מנגנוני הפיקוח ולא הציגה חלופות אחרות או קביעת סטנדרטים אחרים לפיקוח מהם ניתן יהיה ללמוד, שפלאפון התנהגה ברשלנות”.

עוד קבע השופט כי “בנסיבות העניין, על רקע קיומו של מערך פיקוח והבירור האינדיבידואלי שמצריכות התלונות האמורות בבקשת האישור, לצד האשפרות להגשת תביעה אישית לפיצויים – אין הצדקה להמשך בירור התובענה כתובענה ייצוגית, שעה שאין אינדיקציה לכך שהטענות מושא התובענה עולות לכדי ‘תקלות שיטתיות’.”

מבזקים