בית-המשפט דחה עתירה מינהלית של HP נגד עיריית ירושלים, בינת תקשורת מחשבים ונס א.ט., בעקבות החלטת העירייה לרכוש מבינת מתגים תוצרת חברת Cisco Systems עבור מערכת המחשוב שלה

בית-המשפט המחוזי בירושלים  – בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים  דחה עתירה מינהלית [עת”מ 47547-07-18] של חב’ היולט-פקרד (ישראל) נגד עיריית ירושלים, בינת תקשורת מחשבים ונס א.ט., בעקבות החלטת העירייה לרכוש מבינת מתגים תוצרת חברת Cisco Systems עבור מערכת המחשוב שלה.

חברת HP חוייבה לשלם הוצאות לשלוש הנתבעות בהיקף כולל של 150,000 ש”ח [סכום של 50,000 לכל גורם משלושה הנתבעים.

פסק הדין ניתן ב- 3 באוקטובר 2018 בהיעדר הצדדים אולם פורסם רק היום במערכת “נט המשפט” של הנהלת בתי-המשפט.

וכך נאמר בין היתר בפסק הדין של כבוד השופט אלי אברבנל:

■ בין טענות העותרת: העירייה הייתה צריכה לרכוש ממנה את המתגים מתוצרתה, “שהרי מתגיה הם שנבחרו בשני מכרזי החשכ”ל האחרונים, שבהם זכו חברות המשווקות את מוצריה”.

■ העותרת טענה עוד כי המתגים שלה נבחנו ע”י העירייה ונמצאו מתאימים, “ואולם, מסיבה שאינה ידועה לה נבחרו לבסוף מתגים מסוג סיסקו המשווקים ע”י משיבה 2”.

■ העירייה טענה כי עפ”י מכרז שבו זכתה בשנת 2016, “מחוייבת חברת נס להעניק לה שירותי מחשוב ‘מקצה עד קצה’, ובתוך כך לשמור על עדכניות טכנולוגית של מערכת המחשוב שלה.

■ עוד טענה העותרת כי “במסגרת ההכנות להטמעת פרוייקט הטלפוניה הדיגיטלית החדש בעירייה, התברר כי נדרשים מתגים מתקדמים יותר ויקרים יותר מאלה שנדרשו במכרז, ובכמות העולה על 70 המתגים שנכללו בסל הבסיס”.

■ “[…] העירייה מוסיפה כי בטרם קבלת החלטה, התאפשר לעותרת להשמיע את טיעוניה, ואלה נבחנו ע”י הגורמים המקצועיים בעירייה ויועצים חיצוניים, ובסופו של תהליך הוחלט כאמור לעיל לרכוש את מתגי סיסקו. לטענת העירייה, משתהליך רכישת המתגים הושלם על-ידה והוחל בהטמעתם במערכת, הפכה העתירה לתיאורטית.

בהכרעת השופט נאמר בין היתר כי “לבחירה האמורה קדם הליך מחמיר […] שבו הובאו לפני העירייה שלוש הצעות מחיר של מתגים מהדגם המעודכן ביותר של הזוכים במכרז חשכ”ל או שווי ערך להם; התקבלה בעניינם חוות דעתו של מומחה חיצוני; ניתנה לעותרת ההזדמנות להשמיע את טיעוניה; ובסופו של הליך ניתן אישור ע”י חשב העירייה ובעלי תפקידים נוספים בעירייה לרכישתם של מתגי סיסקו, זאת לאחר שהתקבלה המלצתם של גורמי המקצוע בעירייה.

“את המלצתם גיבשו גורמי המקצוע, לאחר שהגיעו למסקנה כי מתגי סיסקו הינם האיכותיים ביותר, ובעיקר דוברים ‘שפה אחת’ עם מערכת הטלפוניה החדשה של העירייה שאף היא מתוצרת סיסקו – יתרון שמטבע הדברים נזקף לזכותה בלבד.

“בנסיבות אלה אין בסיס לקבוע כי העירייה איזנה שלא כהלכה בין האינטרנט הציבורי שבשמירה על טוהר המידות, קופת הציבור ועיקרון השיוויון – העומדים בבסיס המכרז הציבורי, לבין האינטרנט שבהגשמת מטרות ההתקשרות במכרז שלפנינו. אשר על כן דינה של העתירה להידחות”.

= = = = = = =  = = = = = = = = = = = = =

ב- 10 באוגוסט 2018 פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה:

בית-המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים דחה בקשה של חברת HP [היולט-פקרד (ישראל) בע”מ] להוצאת צו ביניים נגד עיריית ירושלים, חברת בינת תקשורת מחשבים בע”מ וחברת נס א.ט. בע”מ.

כבוד השופט אלי אברבנל כתב בין היתר בהחלטה שניתנה ביום שני האחרון (6.8.2018) בהיעדר הצדדים:

■ הבקשה למתן צו ביניים היא להורות לעיריית ירושלים להימנע מלרכוש ציוד תקשורת עד להכרעה בעתירה שהגישה HP ב- 19.7.2018 שעניינה החלטת העירייה לרכוש מחברת בינת ציוד תקשורת בערך של כמיליון ₪.

■ חברת HP טענה כי הליך הבחירה שהוביל להחלטה לרכוש את הציוד מחברת בינת “עומד בסתירה לדיני המכרזים ומשכך דין ההחלטה להיפסל. לטענתה, ציוד התקשורת המיוצר על-ידה והמשווק באמצעות חברות אחרות, נבחר במסגרת מכרז החשב הכללי, ומשכך נכון היה לרכוש את הציוד ממנה או לחילופין לפרסם מכרז פומבי לרכישת הציוד. לטענתה, סיכויי העתירה להתקבל גבוהים ובמוסף לכך מאזן הנוחות נוטה לזכותה, שהרי השלמת הרכישה בתקופה הקרובה כמתוכנן תייתר את הדיון בעתירה”.

■ מנגד טענו המשיבות בין היתר כי הרכישה היא כחלק ממכרז מקיף בו זכתה חברת נס בשנת 2015 וכי סיכויי העתירה להתקבל נמוכים מאוד.

■ בהכרעה נאמר כי דין הבקשה להידחות וכי סיכויי העתירה להתקבל אינם גבוהים, “זאת מבלי לקבוע מסמרות בעניין”.

■ לדברי השופט, “באשר למאזן הנוחות – שאלה זו מעוררת התלבטות, שהרי השלמת תהליך הרכישה והתקנת הציוד במערכות הממוחשבות של משיבה 1 [עיריית ירושלים] עשויים לסכל את הדיון בעתירה. עם זאת לא ניתן להתעלם מצרכיה של המשיבה 1. לטענתה, החלפת ציוד התקשורת נדרש לה ‘באופן דחוף ביותר’, שכן הציוד הקיים ‘מתדרדר מיום ליום’ באופן הגורם ‘תקלות משביתות’, אשר זמן הטיפול בהן ממושך. כתוצאה מכך נגרם, לטענתה, נזק ממשי לשירות הניתן על-ידה לתושבים, לשמור על ביטחון התושבים ועוד. משיבה 1 מוסיפה כי בחודש האחרון אירעו ארבע תקלות מהסוג האמור שגרמו נזק משמעותי לתפקודה. זאת ועוד, לטענתה, הזמן המתאים ביותר להתקנת הציוד הוא בחודשי הקיץ ובחגי תשרי, בעת שחלק מעובדיה נעדרים ממילא מעבודה.

■ “… יש לתת משקל רב לצרכיה של משיבה 1 ולנזק המצטבר הנגרם לתפקודה כתוצאה מהציוד המיושן שברשותה. משכך, אין להורות לה להימנע מהחלפת הציוד עד להכרעה בעתירה.

■ “נזקה של העותרת, ככל שתתקבל עתירתה, אינו בלתי הפיך … ומשכך עניינה נדחה מפני צרכיה של משיבה 1. אשר על כן הבקשה נדחית”.

מבזקים