בית-המשפט דחה בקשה של תובע לאחד הדיון בשתי תביעות נפרדות שהגיש נגד 013 נטוויז’ן ובזק בינלאומי וחייב את התובע בתשלום כ- 6,000 ₪ ל- 2 החברות

בית-המשפט המחוזי בחיפה דחה בקשה של תובע לאחד הדיון בשתי תביעות נפרדות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) שהגיש נגד חברת 013 נטוויז’ן ונגד חברת בזק בינלאומי. התובע, נסים נג’אר, חוייב לשלם סכום של 2,950 ₪ לכל אחת משתי החברות הללו.

כבוד השופט מנחם רניאל כותב בין היתר בהחלטתו מ- 12 במארס 2018:

■ “… המשיבה בבקשה זו [חברת 013 נטוויז’ן] התנגדה לבקשה לאיחוד הדיון, בטענה שעל פניה, הבקשה לאישור תובענה כייצוגית אינה ראויה לבירור, ודיון בה יחד עם הבקשה האחרת, , בעניין בזק בינלאומי, תסרבל את שני ההליכים. לטענתה, אין דימיון בין הבקשות, שכן תנאי החוזה עם המשיבה (להספקת שירותי התקשרות מחו”ל) אינם כתנאי החוזה עם בזק בינלאומי (למתן שירותי ספק אינטרנט). עוד נטען כי היעדר תשתית עובדתית בבקשה אינו מאפשר להבין איזו עילה משפטית קיימת.

■ המשיבה השנייה [חברת בזק בינלאומי] “התנגדה  לאיחוד, בטענה שהבקשה לאיחוד לא נמקה כלל. מדובר בשני שירותים שונים, כאשר בבקשה זו הטענה היא שהמבקש ביקש להפסיק את ההתקשרות עם המשיבה, ואילו בבקשה האחרת, לא ביקש המבקש כלל להפסיק את ההתקשרות … נטען שהבקשה אינה נתמכת בתצהיר ואינה מבוססת על תשתית עובדתית או משפטית. אין דמיון בין הבקשות, והדבר היחיד המשותף הוא אותו המבקש. על כן אין חשש להכרעות סותרות, וקבוצות הנפגעים הנטענות – שונות”.

■ השופט מתייחס לפסק דין בתביעה אחרת שהגישה התובע נגד חברת 013 נטוויז’ן (ת”צ 45253-11-17) שהתובע מאזכר בבקשת האיחוד כאן ואשר נמחקה על הסף.

■ לדברי השופט, התובע טען פעם אחת בלבד שהשאלות בשתי התביעות דומות ועל כך עונה השופט: “אכן, ניסוח השאלות דומה, אבל אין בכך כדי לומר שהשאלות זהות או דומות. מדובר בחוזים שונים, עבור שירותים שונים. ממילא הקבוצות שונות ואין שום תועלת באיחוד הדיון, ואין סכנה להכרעות סותרות. על כן אני דוחה את הבקשה לאיחוד הדיון בשתי הבקשות לפי סעיף 7 לחוק”.

הערות עורך Read IT Now:

+ ידיעה קודמת שלי על התביעה של תובע זה נגד חברת 013 נטוויז’ן ונגד חברת בזק בינלאומי פורסמה כאן באתר זה.

+ מומלץ גם לקרוא את הידיעה המורחבת שפירסמתי כאן באתר זה בחודש ינואר 2018 והכוללת גם החלטת השופטת בתיק ת”צ 45253-11-17 וגם את החלטת נשיא בית-המשפט המחוזי בחיפה כבוד השופט רון שפירא מיום 13.12.2017 בתיק ת”צ 11841-12-17 [אחד משלושה תיקים נפרדים לגבי שלוש תביעות ייצוגיות שהוגשו בידי אותו משרד עורכי הדין המייצג גם בתביעות של התובע נג’אר נגד נטוויז’ן].

מבזקים