בית-המשפט דחה בקשה של חברת מטרופולי-נט למתן צו ביניים בעתירה מינהלית שלה נגד עיריית פתח תקווה והחברה לאוטומציה

08:57 09.09.2018

קטגוריות: משפט תוכנה

תגים:

בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, בשיבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים, דחה בקשה של חברת מטרופולי-נט למתן צו ביניים בעתירה מינהלית שלה נגד עיריית פתח תקווה והחברה לאוטומציה.

כבוד השופטת ורדה מרוז-סג”נ כותבת בין היתר בהחלטתה: “לפני בקשה למתן צו ביניים אשר יורה למשיבה 1, עיריית פתח תקווה, לחדול לאתר מקידום ההליכים וקבלת החלטות במסגרת מכרז, לאספקת תוכנה ומתן שירותי תמיכה לניהול המערך הכספי בבתי-ספר, לנוכח ביטולו של מכרז שפורסם בנדון (מס’ 18/18) ובוטל.

“כן עותרת המבקשת להורות לעירייה למסור לעיונה את מלוא מסמכי המכרז … בדבר החלטתה לפסול את בקשת המבקשת.

“בתמצית יצויין כי הצעת המבקשת נפסלה מהנימוקים הבאים: מנכ”ל המבקשת ומורשה חתימה מטעמה, מר רובין, נשוי לעובדת העירייה, גב’ רובין. הוראת סעיף 174 (א) לפקודת העיריות אוסרת התקשרות של העירייה עם אדם אשר בינו לבין עובדיה קיימת קירבה משפחתית”.

“… לנוכח פסילתה על הסף של המבקשת וכן פסילתן על הסף של שתי מציעות נוספות, ביטלה העירייה את המכרז ופירסמה מכרז חדש.

“… העירייה טוענת כי מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לזכותה, לנוכח סיכוייה הנמוכים של המבקשת לזכות בעתירה, קל וחומר לנוכח העובדה שמדובר במכרז למתן שירותים, אשר בוטל ופורסם תחתיו מכרז חדש, אשר יידרש זמן ליישומו, לנוכח הצורך להתקין תוכנה ולהטמיעה בבתי-הספר”.

השופטת החליטה לדחות את הבקשה לצו ביניים ממספר עילות והורתה לחברת מטרופולי-נט להודיע האם היא עומדת על עתירתה.

מבזקים