בית-המשפט דחה בקשה ל”המצאה מחוץ למדינה” בתביעת לשון הרע נגד חברת Google ומפעילי אתר זר: ‘שאין טעם מיוחד המצדיק את בירורה של התובענה בגבולות ישראל. מירב הזיקות אינן לישראל’

15:30 12.04.2019

קטגוריות: אינטרנט משפט

תגים: ,

בית-המשפט דחה בקשה ל”המצאה מחוץ למדינה” בתביעה נגד חברת Google ואחרים,  לאחר שב- 26.12.2018 כבר נמחקה מכתב התביעה נתבעת מס’ 2 – חברת גוגל ישראל.

בהחלטת כבוד השופט גיא הימן מבית-משפט השלום בתל אביב יפו (מיום 5.3.2019) נאמר בין היתר:

■ “בקשה להמצאה מחוץ למדינה, מכוח הוראותיה של תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד – 1984. התובעים 1 – 2, אב ובנו, טוענים כי בשנים 2016 ו- 2017 הופיעו על אודותם פרסומים כוזבים ופוגעניים במִרְשֶׁתֶת. לטענתם, היו אלה פרסומים בשפה האנגלית, באתר שכתובתו complaintsboard.com ושהועלו במטרה לסחוט מהם תשלום כופר בתמורה להסרתם. אליבא דתובעים, הם פנו לאתר בדרישה להסיר את הפרסומים, פנייתם סומנה ככזאת שטופלה, ברם הפרסומים ממשיכים להופיע גם כיום, בכל עת ששמם מוקלד באנגלית במנוע החיפוש של הנתבעת.

■ “נתבעת 1 מפעילה, כידוע, מנוע חיפוש המאתר תוכן בהתאם לבקשות של גולשים ועל-פי תוכנה אשר סורקת כמות עצומה של דפי רשת, לפי גירסתה היא אינה יוצרת תוכן אלא משמשת מעין מפתח עניינים (אינדקס) למידע שנוצר ועוצב בידי מפעילים של אתרים ושל דפים ברשת”. נתבעים 3-5 בכתב התביעה הם בעלי האתר. אין מדובר באזרחי או תושבי מדינת ישראל. לגירסת התובעים “מקום פועלם הוא מדינת לטביה והם מיוצגים בידי משרד כעורכי דין, שמקום מושבו בארצות הברית”.

■ “[…] התובעים טוענים לעוולה מכוח חוק איסור לשון הרע ומבקשים צו, שיורה על הסרתם של הפרסומים הפוגעים, באופן שבעת שמשתמשי המרשתת מקישים את שמותיהם הם לא יעלו כאחת מתוצאות החיפוש. כמו כן מבקשים התובעים סעד כספי בגין הפגיעה בשמם הטוב. היום שמקום מושבם ופועלם ושל באי כוחם הוא מחוץ לישראל, הוגשה הבקשה דנן – להיתר המצאה מחות לתחומי המדינה”.

■ השופט אומר בהכרעתו כי “[…] אשר על כן, לא ניתן לקבוע כי הפורום הישראלי הוא הפורום בעל מירב הזיקות לסכסוך דנן […] ברי כי ניהול ההליך בישראל יהיה בהכרח כרוך בקשיים לא מעטים ובהשקעה חריגה של משאבים. על כן, נקל להבין כי הציפייה הסבירה של הנתבעים, ככל שיתגלע סכסוך המצריך התדיינות משפטית, שכזו תיעשה במקום פועלם, היינו – לטביה, או, למצער, ארצות הברית. התובעים לא הציגו נימוק משכנע לכך, שציפיית הצדדים היא התדיינות בישראל וכאמור, הנטל בעניין זה הוא על כתפיהם”.

■ “לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים ועיינתי כאמור בכתב התביעה, מצאתי שאין טעם מיוחד המצדיק את בירורה של התובענה בגבולותיה של מדינת ישראל. זאת, בין היתר, מכיוון שמירב הזיקות אינן לישראל. לא הונח לפני בית-המשפט דבר שיהיה בו לסתור מסקנה זו”.

■ “[…] לסיכום, איני מקל ראש, כלל ועיקר, בתחושותיהם של התובעים ובפגיעה שהם חשים כי נגרמה ועודה  נגרמת לשמם הטוב. ברם, הבנה זו, לבדה, אין בה לעשות פורום לנאות. אוכל רק לשער כי לפניהם של התובעים פתוחה האפשרות למצות את טענותיהם במקום המתאים לכך […] מוצע תובעים לשקול את הסיכוי וה’סיכון’ שבהמשך בירורה של התובענה נגד נתבעת 1 [חברת גוגל העולמית] לבדה. עד ליום 1.4.2019 יודיעו התובעים את עמדתם”.

מבזקים