בית-המשפט אישר הסתלקות מתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד רמי לוי שיווק השקמה תקשורת; החברה תתרום 20,000 ₪ לילדים חולי סרטן

בית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו אישר הסתלקות מתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) של רננה ניידמן נגד חברת רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע”מ.

כבוד השופט רחמים כהן כתב בין היתר בפסק הדין [ת”צ 16686-03-17]: “ההסתלקות מאושרת, כמבוקש וכמוסכם. המשיבה תעביר סך של 20,000 ₪ לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד, תוך 30 ימים מהיום. הכספים ייתרמו למחלקה אונקולוגית ילדים בבית-החולים הדסה ירושלים או לגוף/עמותה אחרת המטפלים בילדים החולים בסרטן”.

עוד קבע השופט כי חברת רמי לוי תשלם לתובעת גמול בסך של 2,000 ₪ ולב”כ שכר טירחה בסך של 5,850 ₪.

ב- 11 במארס 2017 פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה:

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה ב- 8 במארס 2017 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובעה ייצוגית) בהיקף 10 מיליון ₪ נגד חברת רמי לוי שיווק השקמה תקשורת.

התובעת, רננה ניידמן, טוענת בכתב התביעה כי “עניינה של תביעה זו בכך שהנתבעת מסרבת לאפשר ללקוחותיה לבטל את שירות התיקונים שנרכש על-ידם עבור מכשיר הסלולר שלהם וזאת בניגוד מוחלט להוראות הסכם ההתקשרות שבין הנתבעת לבין לקוחותיה.

“יתרה מכך, כפי שיוכח, אף כאשר לקוחות הנתבעת פונים אליה ומבקשים ממנה להעביר את שירות התיקונים שנרכש על-ידם למכשיר סלולר אחר מזה שהיה בבעלותם במועד החתימה על הסכם ההתקשרות (וזאת בין אם המכשיר נגנב, אבד, נהרס או מכל סיבה אחרת), הנתבעת מודיעה להם חגיגית כי הסכם ההתקשרות אינו מאפשר את העברת שירות התיקונים למכשיר סלולרי אחר”.

“זאת עושה הנתבעת על אף ש’הגבלה’ זו על העברת שירות התיקונים אינה קבועה בהסכם ההתקשרות בינה לבין לקוחותיה אשר מסדיר את תנאי רכישת שירות התיקונים, ולמעשה עומד בסתירה חזיתית לתכלית אשר עומדת בלב העיסקה”.

“התובעת רכשה באוגוסט 2016 מהנתבעת שירות תיקונים בעלות של 480 ₪ עבור מכיר הסלולר שהיה בבעלותה באותה העת. התובעת ביצעה את הרכישה דרך אתר האינטרנט של הנתבעת (…) במהלך חודש ינואר 2017 החליטה התובעת לשדרג את מכשיר הסלולר שבבעלותה ורכשה מכשיר סלולר חדש. לאחר שעשתה כן, התקשרת התובעת אל הנתבעת, עידכנה אותה בדבר רכישת מכשיר הסלולר החדש, וביקשה ממנה להעביר את שירות התיקונים למכשיר החדש.

“להפתעתה הרבה הודיע לה נציג הנתבעת, כי לא ניתן להעביר את שירות התיקונים למכשיר החדש וכן כי לא ניתן לבטל את שירות התיקונים ולקבל החזר כספי עבורו. נציג הנתבעת הבהיר לתובעת כי הוראות אלה קבועות במסגרת הסכם ההתקשרות”.

“(…) מצב שבו לקוח של הנתבעת רוכש שירות תיקונים מהנתבעת לשנתיים (בדומה לתובעת). ולאחר חודש אחד מאבד את מכשיר הסלולר שלו ומחליף אותו באחר. במצב דברים זה, יהיה מנוע אותו לקוח את שירות התיקונים ו/או להעביר את שירות התיקונים למכשיר הסלולר החדש שנרכש על-ידו, וייאלץ לשלם לנתבעת סכום של 480 ₪ עבור חודש אחד שבו היה מבוטח בשירות התיקונים. במצב דברים זה, תרוויח הנתבעת סכום של 480 ₪ עבור חודש אחד של מתן שירות תיקונים אשר אף הנתבעת עצמה מעריכה את עלותו בסך של 20 ₪ בלבד”. התביעה הוגשה באמצעות עו”ד יונתן רפפורט.

מבזקים