בית-המשפט אישר הסתלקות מוסכמת מתביעה ייצוגית נגד דיאטת ילנה מלישב ישראל; השופט: “נראה כי אין כל טעם בהמשך ההליכים נגדה” בשל הקשיים הכלכליים והפסקת פעילותה המסחרית בארץ

17:10 03.05.2019

קטגוריות: משפט

תגים:

בית-משפט השלום בתל אביב יפו אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מתביעה ומבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהגישו גלעד ומורן סולומון בינואר 2019 נגד דיאטת ילנה מלישב  ישראל בע”מ בגין משלוח Spam.

כבוד השופט אילן דפדי סגן נשיא בית-משפט השלום בתל אביב כתב בין היתר בפסק דינו [ת”צ 2607-01-19]:

■ “בבקשה לאישור התובענה כייצוגית נטען כי המשיבה הפרה את סעיף 30 א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982, כששלחה למבקשים ולחברי הקבוצה הודעת פרסומת באמצעות רשתות תקשורת בתפוצה רחבה מבלי שקיבלה את הסכמתם לכך.

■ “[…] לאחר שעיינתי בבקשה לאישור התובענה כייצוגית ובבקשה המוסכמת להסתלקות, החלטתי לאשר את ההסתלקות. מבקשת ההסתלקות עולה כי לאחר הגשת הבקשה לאישור, המשיבה נקלעה לקשיים כלכליים ופעילותה המסחרית שהפרסומות הנטענות נועדו לקדם הופסקה כליל. המבקשים אף ציינו כי בדיקה העלתה שהמשיבה הפסיקה לספק סחורות ללקוחות, זיכתה אותם בגין תשלומים שביצעו ועובדיה פוטרו.

■ “לאור האמור ומאחר שלטענת המשיבה שיגור הפרסומות ככל שהיה, היווה תקלה יוצאת דופן של עובד שפוטר, סוכם בין הצדדים כי מבלי להודות בדבר, המשיבה תפסיק לשגר דברי פרסומת לנמענים וככל שתחזור לפעילות מסחרית בעתיד ותבחר לשגר כאלו בעתיד, תערוך ריענון נהלים פנימי ותוודא כי הדבר מבוצע בהתאם להוראות חוק התקשורת.

■ “עוד יש לציין כי בבקשה נכתב כי אף אם הבקשה לאישור תאושר והתובענה הייצוגית תתקבל, לא ניתן יהיה לגבות כספים מהמשיבה שהפסיקה את פעילותה. מהאמור נראה כי אין כל טעם בהמשך ההליכים נגד המשיבה”.

מבזקים