בית-המשפט אישר הסתלקותו של התובע בתובענה ייצוגית נגד חברת גולן טלקום

בית-המשפט המחוזי בת”א אישר לאחרונה בקשת הסתלקות בהסכמה של אדם שהגיש תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת גולן טלקום.

כבוד השופט רחמים כהן כתב בין היתר בפסק דין שניתן לאחרונה בתביעה [ת”צ 45586-02-17] שהגיש גלעד מיכלסון נגד החברה בפברואר 2017 כי “ההסתלקות מאושרת, כמבוקש וכמוסכם. יצויין שהבקשה הוגשה לאור ובעקבות קדם משפט”.

הערת עורך Read IT Now: ב- 25 בפברואר 2017 פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה:

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת גולן טלקום.

התובע גלעד מיכלסון, לקוח של החברה ומחזיקה מס’ קווי טלפון נייד, טוען כי חברת גולן טלקום “הפרה את חוזה ההתקשרות שנכרת בינה לבין ציבור לקוחותיה בכך שקיצרה באופן חד-צדדי, ללא הסכמת הלקוחות, את תקופת ההתקשרות המוסכמת. בדרך זו מונעת גולן טלקום מלקוחותיה לממש את מלוא ההטבות להן הם זכאים, תוך שהיא גובה מהם תשלומים ביתר ובכך מעשירה את כיסה על חשבונם”.

לדבריו, גולן טלקום משווקת לקהל הרחב “חבילות” לתקופה קצובה (שבין 12 ל- 24 חודשים). החבילות מתומחרות בתשלום חודשים נמוך וקבוע המשולם בגין ‘מחזור חיוב’ אשר הוגדר בעבר ע”י גולן טלקום כתקופה של חודש ימים בין ה- 25 לחודש לבין ה- 24 לחודש העוקב (כולל).

“גולן טלקום נוהגת להחתים את לקוחותיה על חוזה בעל נוסח אחיד המשמש אותה בכל התקשרויותיה. חוזה ההתקשרות מפרט, בין היתר, את פרטי החבילה אליה הצטרף הלקוח ובכלל זה את תקופת ההתקשרות וכן כל הטבה לה הוא זכאי, תוך ציון שווי ההטבה ומשך הזמן המדוייק בה תינתן.

“עד לחודש יולי 2016 חפפה תקופת ההתקשרות את תקופת מחזור החיוב. כך, הלקוח יכול היה לנצל את החבילה לה הוא שייך, לרבות ההטבות המוקנות לו במסגרתה, עד תומה ובסופה לעבור לחבילה אחרת בכפוף לתשלום דמי טיפול). יוער כי בעבר נהגה גולן טלקום לגבות מלקוחותיה תשלום מראש (Pre-paid) בתחילת כל מחזור חיוב (…) בחודש מאי 2016 החליט משרד התקשורת לאסור על גולן טלקום להמשיך ולגבות תשלום מראש בגין מחזור החיוב (…) בעקבות כך, ובשל ההשלכות הכספיות של החלטה זו עליה, החליטה גולן טלקום לשנות את תקופת מחזור החיוב (…) כתוצאה מכך, גולן טלקום שינתה באופן חד-צדדי וללא הסכמה, גם את תקופת ההתקשרות של החוזים הקיימים והודיעה על כך לציבור לקוחותיה במסגרת החשבונית החודשית. שינוי תקופת ההתקשרות נעשה מבלי לקבל תחילה את הסכמת הלקוחות, וכפי שנראה להלן גם ללא פיצוי הולם” [ההדגשות – במקור].

מבזקים