בית-המשפט אישר בקשת הסתלקות של תובע שהגיש תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום

בית-המשפט המחוזי בתל אביב אישר בסוף נובמבר 2018 בקשת הסתלקות של תובע שהגיש תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום. התובע בתביעה זו הוא דוד אשכנזי [ת”צ 12520-05-18].

כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט כותבת בין היתר בהחלטתה:

■ “המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה כי המשיבה היטעתה את לקוחותיה בכך שלא פעלה לפי הוראות משרד התקשורת ולא עידכנה את מסלול החיוב של הלקוח במועד שבו הוא ביקש לשנותו, כי לטענתה לא ניתן לעדכן באמצע מחזור החיוב, וכך גבתה מלקוחותיה סכומי כסף עבור תקופה שלא הייתה זכאית לגבות.

■ “לאחר הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, הופנה המבקש לכך שהתביעה התבססה על מסמך שהמבקש טעה לחשוב שהוא מחייב אך הסתבר לו כי מדובר במסמך ביניים שטרם השתכלל להוראה מחייבת ולא מדובר ברגולציה או במקור נורמטיבי עליו ניתן לבסס תובענה ייצוגית. עוד הסתבר למבקש כי ההוראה המחייבת נכנסה לתוקף רק ב- 12.9.2018, קרי – לאחר הגשת התובענה, ומכאן שבעת הגשת התובענה כלל לא היו הוראות רגולציה בתוקף וממילא הסתבר כי בסיס התובענה אינו רלבנטי שעה שהתייחסות הבקשה היא לתקופה שלא הייתה הוראה מחייבת בתוקף. עוד הוצג למבקש כי המשיבה פועלת בהתאם להוראות הרישיון ובהתאם לדין.

■ “בנסיבות אלה ולאחר שהשתכנע כי הבקשה שהגיש שגויה, סבר, וטוב שכך, כי ראוי שימסור הודעת הסתלקות מהבקשה”. השופטת אישרה את בקשת ההסתלקות ולא נפסקו הוצאות.

= = = = = = = = = = = = = = =

ב- 24 במאי 2018 פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה:

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת גולן טלקום.

התובע בתביעה זו הוא דוד אשכנזי. בכתב תביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של תביעה דנן הינו, בין היתר, שהנתבעת פועלת בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן ומטעה ביודעין ובאופן מהותי את לקוחותיה שהיו מנויים בתוכנית במסלול מסויים עם תעריף מסויים. כשהלקוח מבקש לעדכן את התוכנית, גובים ממנו כספים נוספים, לא אחת בתעריף הגבוה במאות אחוזים מהתעריף הקודם”.

לפי כתב התביעה, בית-המשפט יתבקש לקבוע כי “הנתבעת הפרה את חוק הגנת הצרכן, חוק התקשורת ובניגוד להוראות הרישיון הכללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט”ן) שקיבלה ממשרד התקשורת והוראות ייעודיות של משרד התקשורת, בכך היא מטעה את לקוחותיה שרכשו ממה מנוי סלולרי במסלול חיוב ובתעריף מסויים, וביקשו מהמשיבה לעדכן למסלול חיוב אחר ו/או תוכנית אחרת ו/או בתעריף אחר.

“למעשה, במקום שהשינוי יחל רק עם בקשת הלקוח, השינוי נעשה או רטרואקטיבית או במועד מאוחר יותר, בשל טענת המשיבה כי לא ניתן לעדכן מנוי באמצע מחזור חיוב אלא בתחילת מחזור החיוב העוקב או בסיומו”.

בהמשך כתב התביעה נאמר עוד כי “חשוב להדגיש בפני ביהמ”ש הנכבד כי התובע לא קיבל מסמך כתוב או חוזה התקשרות המציין כי האפשרות לשינוי תעריפי התוכניות יכול שיתבצע רק בתחילת מחזור החיוב העוקב. בכל מקרה, גם אם יש סעיף כזה, הרי הוא מנוגד לחוק ולהחלטת משרד התקשורת ומהווה, לכל הפחות, תנאי מקפח בחוזה אחיד ולכן הוא נחשב כבטל.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד צביאל מוסקוביץ’ ואליעזר שוורץ.

מבזקים