בית-המשפט אישר בקשת הסתלקות מתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד חברת טריפל סי מחשוב ענן

13:13 23.08.2019

קטגוריות: משפט

בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר בתחילת אוגוסט 2019 בקשת הסתלקות מתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) שהגיש אלי רוזוב נגד חברת טריפל סי מחשוב ענן [ת”צ 56069-04-18].

בפסק הדין שניתן ב- 4.8.2019 ע”י כבוד השופט יחזקאל קינר נאמר בין היתר:

“הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית […] התובענה מבוססת על הוראות סעיף 13ד(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, ועל החלטתי בת”צ 28449-12-14 יעבץ נגד סלקום, שאישרה תביעה ייצוגית בעניין בו חוייבו לקוחות המשיבה שם, בעת הפסקת ההתקשרות איתה, בתשלום עבור מחזור חיוב מלא, גם אם הפסקת ההתקשרות נעשתה במהלך מחזור החיוב.

“טענת המבקש בענייננו היא כי המשיבה, המספקת, בין היתר, שירותי אינטרנט, טלביזיה ואחסון אתרים, מחייבת את לקוחותיה, המבקשים להתנתק משירותיה, בגין חודש מלא, גם אם הודעת הניתוק הגיעה בתחילת החודש או במהלכו

“בתשובת המשיבה נטען בין היתר (שכן קיימות טענות נוספות) כי העניין הנוכחי שונה מעניין יעבץ, שכן בשונה מעניין יעבץ, דמי המנוי של חודש הפסקת ההתקשרות שולמו מראש לפני ביטול העיסקה, ואילו סעיף 13ד(ג) לחוק הגנת הצרכן אוסר על המשך מתן שירות וגביית תשלום לאחר מועד ביטול העיסקה.

“עוד טענה המשיבה כי בניגוד לעניין יעבץ, המשיבה מאפשרת לצרכן המבקש להתנתק במהלך מחזור החיוב לעשות שימוש בשירותיה עד סוף מחזור החיוב, וכי מרבית צרכניה המתנתקים משירותיה במהלך מחזור החיוב בוחרים להמשיך ולעשות שימוש בשירותיה עד סוף מחזור החיוב או בסמוך לכך”.

השופט מציין כי התקיימו בתיק זה שני קדמי משפט, “כאשר באחרון שבהם, ולאור פסק הדין בו אישרתי הסתלקות בעניין דומה לענייננו [ת”צ 13274-05-18, יעקב נגד גולן טלקום], הגיעו הצדדים למתווה הסתלקות מוסכם.

“הסכמה עיקרית במסגרת בקשת ההסתלקות היא כי בתוך 60 יום ממועד אישור ההסתלקות, תחל המשיבה להשיב לכל לקוח הבוחר להתנתק משירותיה במהלך מחזור חיוב, את החלק היחסי של החיוב ממועד ההתנתקות ועד לסוף מחזור החיוב”.

“[…] בקשת ההסתלקות הוגשה לאחר שהצבעתי בפני הצדדים על קשיים המתעוררים במסגרתה, בין היתר, מהטעמים שמנתה המשיבה גם לגבי אבחנות בין תיק זה לתיק יעבץ, ומבלי לקבוע כמובן מסקנות נחרצות בעניין זה”.

“לנוכח הקשיים האמורים, ושעה שהמשיבה התחייבה להסדרה עתידית של הסוגיה מושא בקשת האישור (הוסבר כי בענייננו אין הוראות רגולטוריות המחייבות את המשיבה לגבות חיוב יחסי או להשיב כספים במקרה של התנתקות במהלך מחזור החיוב), וההסדר כולל הטבה מסויימת ללקוחות המשיבה, מצאתי את ההסתלקות סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות”.

הצדדים לא הגיעו להסכמה ביניהם לגבי הגמול והוצאות שכ”ט. בסופו של דבר פסק השופט גמול של 20,000 למבקש ושכ”ט לב”כ בסך 40,000 ₪ בתוספת מע”מ.

הערת עורך Read IT Now:

* ב- 17 במאי 2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה על התביעה בתיק זה.

* ידיעה בנושא ת”צ 28449-12-14, בת אל יעבץ נגד סלקום ישראל בע”מ פורסמה כאן באתר.

* ריכוז ידיעות הקשורות/מאזכרות את תיק יעבץ נגד סלקום מופיע כאן.

מבזקים