בית-המשפט אישר בקשת הסתלקות מוסכמת מתובענה ייצוגית נגד סלקום בנושא הפרשי מחירים בין כרטיס סים לטלפון ‘כשר’ לזה של טלפון ‘רגיל’

בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר בקשת הסתלקות מוסכמת מתובענה ייצוגית נגד סלקום בנושא הפרשי מחירים בין כרטיס סים לטלפון ‘כשר’ לזה של טלפון ‘רגיל’.

מדובר בתיק ת”צ 53753-04-18, איתן בן ציון פרידמן נגד חברת סלקום ישראל.

כבוד השופטת אסתר שטמר כתבה בין היתר בפסק דינה:

“בבקשת האישור נטען כי המשיבה [סלקום] מפרה את הרישיון שניתן לה, את חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס”א – 2000, את חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, את פקודת הנזיקין ודברי חקיקה נוספים, בכך שהיא גובה עבור כרטיס ה’סים’ סכום של 19.90 ₪ ממכשיר סלולרי ‘רגיל’ לעומת 9.90 ₪ למכשיר סלולרי ‘כשר’.”

“סעיף 81א(ב) ברישיון סלקום קובע: דמי הכרטיס החכם יהיו אחידים ללא תלות בסוג או דגם ציוד הקצה, סוג הכרטיס החכם, הדור הטכנולוגי של הרשת אליה יחובר ציוד הקצה של המנוי וכיוצ”ב.’

“סלקום טענה כי כוונת הרישיון לאחידות בתלות בסוג המכשיר הסלולרי, סוג הכרטיס החכם, או הדור הטכנולוגי של הרשת, אך אין איסור על שוני במחיר הכרטיס החכם”.

“בדיון שהתקיים ביום 22.1.2019 הסכימו הצדדים לפנות למשרד התקשורת, המאסדר, לשמיעת עמדתו במחלוקת. עמדת משרד התקשורת התקבלה ביום 20.6.2019 ועיקרה תמיכה בטענת המשיבה”.

בפסק הדין צויין כי ב- 4 ביולי 2019 הוגשה בקשת ההסתלקות מהתביעה. “בהתחשב בנושא הדיון, בתשובת המאסדר, ובהסתלקות שאינה דורשת מן המשיבה מאומה, אני מוחקת את בקשת האישור ודוחה את התביעה האישית של המבקש”.

מבזקים