בית-המשפט אישר בקשות הסתלקות משתי תביעות נפרדות נגד חברת Yahoo

14:49 04.01.2019

קטגוריות: אבטחת מידע/סייבר אינטרנט משפט

תגים:

בית-המשפט המחוזי בתל אביב אישר בתחילת חודש דצמבר 2018 בקשות הסתלקות נפרדות משתי תביעות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חברת Yahoo: ת”צ 7406-08-17 רועי ריינזילבר נגד Yahoo! Inc ו- ת”צ 61020-09-16 רונן להב נגד Yahoo.

כבוד השופטת צילה צפת, סגנית נשיא, כותבת בין היתר בפסק דינה:

■ “עניינן של התובענות בטענת המבקשים לשני אירועי פריצה לשרתי Yahoo בארצות הברית בהם אוחסן מידע ביחס למשתמשי Yahoo ואשר גרמו לפגיעה בפרטיותם. הפריצות אירעו בשנת 2013 ובשנת 2014. בקשת להב (לאחר תיקונה) מתייחסת לשני האירועים ובקשת ריינזלבר מתייחסת לאירוע משנת 2013. הקבוצה הוגדרה ע”י המבקשים כמשתמשי Yahoo בישראל אשר פרטיהם דלפו באירועי האבטחה הנ”ל עליהם דיווחה המשיבה לציבור.

■ בהחלטה שניתנה ע”י השופטת ביום 24 באוקטובר 2018 היא הורתה על איחוד הדיון בבקשות.

■ לדברי השופטת, במקביל להליכים שלפני, מתנהלת תובענה ייצוגית באותו עניין בבית-המשפט הפדרלי בקליפורניה ארה”ב, המאחדת 29 תובענות ייצוגיות שונות, כשהראשונה מבין התובענות הוגשה ביום 20.9.2016 עוד טרם הוגשו התובענות בהן עסקינן. אחת מהתובענות המאוחדות בבית-המשפט בארה”ב הוגשה ע”י ישראלים ומתייחסת לאותה קבוצה של משתמשי Yahoo בישראל.

■ “בנסיבות אלו, ולאור תניית שיפוט זר, הגישה Yahoo בקשה לסילוק התובענות והבקשה לאישורן כייצוגיות על הסף. בין לבין, טרם הדיון המקדמי שהיה קבוע ליום 24.10.2018, הודיעה YAHOO על קיומו של הסכם פשרה עקרוני בתובענות המאוחדות הנדונות בעניין זה בארה”ב ואשר חל גם על משתמשי YAHOO בישראל, חברי הקבוצה בבקשות שלפני.

■ לדברי השופטת, “לאחר הדיון המקדמי בחנו המבקשים את הסדר הפשרה בארה”ב והגיעו למסקנה כי התייתר הצורך בהמשך ניהול ההליכים שבכותרת”.

■ באשר לגמול הכספי למבקשים, השופטת אומרת כי “דומני כי המבקשים הרחיקו לכת בסכומי הגמול ושכ”ט המבוקשים על ידם”.

■ “איזון זהיר של כל השיקולים דלעיל […] מביא למסקנה כי יש לאשר גמול ושכ”ט בסכומים צנועים בהרבה מאלו שנתבקשו”.  השופטת פסקה גמול בסך 10,000 ₪ לכל אחד מהמבקשים (סכום כולל של 20,000 ₪) ושכ”ט ב”כ של כל אחד מהמבקשים בסך 29,250 ₪ (סכום כולל של 58,500 ₪).

* הערת עורך Read IT Now: ידיעה על התביעה של רונן להב פורסמה כאן באתר ב- 4 באוקטובר 2016. ראו גם ידיעה נפרדת שפורסמה כאן ב- 20 בספטמבר 2017.

מבזקים