בית-המשפט אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד די. בי. אס. שירותי לוויין

בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת די. בי. אס. שירותי לוויין (1998) בע”מ. התביעה [ת”צ 49455-03-17] הוגשה במארס 2017 ע”י רחלי יקר.

כבוד השופטת מיכל נד”ב כותבת בין היתר בפסק דינה שניתן לאחרונה:

■ “הצדדים הגישו במשותף בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשת מבקשתה לאישור תובענה ייצוגית.

■ “בבקשת האישור נטען כי המשיבה (YES) הפסיקה את שידורי ערוץ הילדים למנוייה מבלי שסיפקה להם תחליף ראוי ומנגד מבלי להפחית את המחיר הנגבה ממנוייה, וזאת בין היתר על אף הוראותיה המפורשות של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מיום 28.12.2016, שהיא הגוף הרגולטורי המוסמך.

■ “[…] המשיבה בתגובתה דחתה את טענות המבקשת. בין היתר טענה כי המועצה אישרה בגוף 28.5.2017 שהתחייבויות המשיבה מקיימות את החלטותיה, כי ניתן תחליף ראוי לערוץ וכי בהתייחס להחלטת המועצה מיום 28.12.2016 הרי שמדובר בהחלטת ביניים ואילו ההחלטה הסופית ניתנה בחודש מאי 2017.

■ “בדיון שהתקיים ביום 8.1.2018 הציע בית-המשפט למבקשת לשקול להסתלק מבקשת האישור. ביום 10.1.2018 פנה ב”כ המבקשת למועצה וביקש כי תבהיר את עמדתה בנוגע לשאלה האם ניתן תחליף ראוי לערוץ הילדים החל מיום הסרתו.

■ “ביום 11.4.2018 הודיעה המועצה למבקשת כי נוכח התחייבויות המשיבה הנפרשות על-פני מספר שנים היא דוחה את הטענה כי במשך תקופה מוסיימת לא ניתן תחליף ראוי לערוץ הילדים שהוסר. המועצה הבהירה כי בהחלטותיה הקודמות בעניין כבר נקבע שהתחליפיות בנסיבות העניין דורשת הסתכלות רחבה של מספר שנים. על כן המבקשת הסכימה להסתלק מבקשת האישור.

* השופטת אישרה את ההסתלקות והבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקה לצד מחיקה של התביעה האישית של המבקשת. לא הוצא צו להוצאות.

= = = = = = = = = = = = = =

להלן ידיעה קודמת שפירסמתי בנושא זה כאן באתר ב- 31 ביולי 2017:

לבית-המשפט מחוז מרכז בלוד הוגשה ב- 22.3.2017 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת די. בי. אס. שירותי לוויין (חברה-בת של בזק): בתביעה של רחלי יקר נטען כי  YES הפרה את ההסכם עם לקוחותיה ואת תנאי הרישיון שניתן לה ע”י משרד התקשורת, כאשר הפסיקה את שידורי ערוץ הילדים החל מיום 1.1.2017 והחלה לשדר במקומם ערוץ חדש בשם YES KIDZ אשר אינו מהווה חלופה ראויה, לטענת התביעה.

בהקשר זה פירסמה בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ את ההודעה הבאה לבורסה:

“ביום 27.3.17 התקבלה בחברה הודעת החברה-הבת די. בי. אס. שירותי לוויין (1998) בע”מ (YES) בדבר תובענה בצירוף בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית, אשר הוגשה נגדה בבית-המשפט המחוזי מרכז. עניינה של התובענה הוא בטענה כי YES הפרה את ההסכם עם לקוחותיה ואת תנאי הרישיון שניתן לה ע”י משרד התקשורת, כאשר הפסיקה את שידורי ערוץ הילדים החל מיום 1.1.17 והחלה לשדר במקומם ערוץ חדש בשם YES KIDZ (“הפסקת שידורי הערוץ”), אשר אינו מהווה חלופה ראויה לטענת המבקשת.

“המבקשת מבקשת כי YES תשיב לכל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת את הסכומים שגבתה או תגבה ביתר (“סכום היתר” לטענת המבקשת לא יפחת מ- 100 ש”ח לחודש), וזאת החל ממועד הפסקת שידורי הערוץ, וכן תפצה כל אחד מחברי הקבוצה בגין עגמת הנפש שנגרמה לו כתוצאה מהפסקת שידורי הערוץ (נזק המוערך בסכום של 250 ש”ח לכל חבר קבוצה).

“המבקשת אינה מציינת מפורשות את סכום התובענה כנגד YES, אך מגדירה את הקבוצה ככלל לקוחות YES במועד הפסקת שידורי הערוץ, למעט לקוחות שלטענתה, כבר קיבלו פיצוי ספציפי מ- YES בגין הפסקת שידורי הערוץ.

“YES לומדת את פרטי התובענה והבקשה לאשרה כייצוגית ואין באפשרותה ו/או באפשרות החברה להעריך, בשלב זה, את סיכוייהן”.

מבזקים