בית-המשפט אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשת אישור תביעה נגד בנק הדואר כייצוגית: “המבקש כי הגיע למסקנה באשר לקיומו של קושי ממשי בהנחת בסיס ראייתי לעילות התביעה הנטענות על-ידו”

15:26 12.04.2019

קטגוריות: דואר/שירותי דואר משפט

תגים: ,

בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בב”ש אישר בקשה מוסכמת של סאבר נאסר להסתלקות מבקשת אישור תביעה נגד חברת בנק הדואר בע”מ כתובענה ייצוגית .

בפסק הדין של כבוד השופט צבי ויצמן מבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד נאמר בין היתר:

■ “המבקש הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד המשיבה שהורתה בחיוב המשיבה את לקוחותיה בחיובים שגויים והשבתם בערכם הנומינלי תחת השבתם בערכם הריאלי, כולל הפרשי הצמדה והפרשי ריבית.

■ “[…] המשיבה התנגדה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית מנימוקים רבים ושונים המפורטים בכתב תשובתה, ובכללם – היותו של המקרה מקרה פרטי של המבקש בלבד, באופן שאין בבקשה כל אזכור לקיומה של קבוצת נפגעים, לגודלה ולכך שהאירוע שאירע למבקש אירע גם לאחרים. היעדרה של עילת תביעה אישית כיוון שהמבקש חתם מרצונו על הסכם מחייב מול בנק הדואר בו הוסכם כי ככל שמתקבל דיווח במערכת בנק הדואר על ביצוע עיסקה בכרטיס החיוב, סכום העיסקה יישמר בידי בנק הדואר ויוצג בהתאם בחשבונו של המבקש כסכום לחיובו וזאת למשך זמן מוגבל שבו או שיתקבל אישור שהעיסקה בוצעה ואז סכום הכסף יילקח משבון המבקש ויועבר לבית העסק, או שלא יתקבל אישור לעיסקה ואז החשבון יזוכה בהתאם בגובה הסכום בו חוייב ושהמבקש יוכל להשתמש בו לצרכים אחרים שאינם העיסקה. מסיבה זו אין הצדקה לחיוב המשיבה בהפרשי הצמדה וריבית. בנוסף, טענה המשיבה כי פעלה על-פי ההסכם בינה לבין המבקש ולא היה באירועים הנטענים נטילת כספים שלא כדין ע”י בנק הדואר או שימוש בכספים על חשבון המבקש.

■ “לאחר שהוגשה תשובת המשיבה, ולאחר שניתנה ארכה בהסכמה למבקש להגיש תגובה לתשובה ובטרם הוגשה תגובת המבקש לתשובה, הגישו הצדדים את בקשתם המוסכמת, במסגרתה טען המבקש כי הגיע למסקנה באשר לקיומו של קושי ממשי בהנחת בסיס ראייתי לעילות התביעה הנטענות על-ידו. לפיכך הוא מבקש להסתלק מן התביעה ללא צו להוצאות – עניין המוסכם אף על המשיבה.

■ “אחר שעיינתי בבקשת האישור ובתשובה לה, ולנוכח הסכמת הצדדים שבפניי, אני מאשר את ההסתלקות וזאת בהתחשב בחוסרים הלכאוריים הקיימים בתביעה כפי שהוגשה ובהתייחס לכך שההסתלקות אינה מהווה מעשה בית דין כלפי כלל הקבוצה”.

מבזקים