בית-המשפט אישר בקשה להסתלקות מתביעה (ומבקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר תקשורת נייחים ש.מ.

17:05 03.05.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר בקשה של אלכס חכם להסתלקות מתביעה (ומבקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר תקשורת נייחים ש.מ.

כבוד השופט אבי פורג כתב בין היתר בפסק דינו [ת.צ. 64049-03-18]:

■ בתחילת פסק הדין כתב השופט כי בהסכמת הצדדים נמחקו המשיבות המקוריות בבקשה: חברת 012 סמייל טלקום בע”מ [משיבה 1] ופרטנר תקשורת בע”מ [משיבה 2]. במקומן נרשמה המשיבה פרטנר תקשורת נייחים שותפות מוגבלת.

■ “המבקש הגיש ביום 28.3.2018 תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בנוגע לטענות בדבר תקלה המתרחשת במקרים מסויימים שבעת ביצוע שיחות לחו”ל, הגורמת על-פי הנטען, לחיובים שגויים של המתקשר. על-פי הנטען בבקשת האישור, כאשר אדם מחייג ליעד רט”ן (סלולרי) לנמען בישראל שהפעיל שירות ‘עקוב אחרי’ למספר בחו”ל, יוזם השיחה צריך להיות מחוייב רק בגין המקטע המקומי של השיחה, ומקבל השיחה המצוי בחו”ל צריך להיות מחוייב בגין המקטע הבינלאומי של השיחה.

■ “עם זאת, כך לטענת המבקש בבקשת האישור, כאשר לקוח של המשיבה מפעיל שירות ‘עקוב אחרי’ למספר בחו”ל, יוזם השיחה מחוייב בגין המקטע הבינלאומי של השיחה, וזאת תוך הפרת הוראות הרישיון שניתן למשיבה. המבקש הבהיר במסגרת בקשת האישור, כי מקור התקלה אינו ידוע לו וייתכן כי תקלה זו נגרמת במקרים נוספים ועל יסוד האמור ביקש לאשר את התביעה כייצוגית.

■ לדברי השופט, לאחר הגשת בקשת האישור ניהלו הצדדים מו”מ לסיום המחלוקת. המו”מ נשא פרי וביום 31.3.2019 הגישו הצדדים את בקשת ההסתלקות.

■ “”[…] בבקשת ההסתלקות מציינים הצדדים כי בעקבות קבלת בקשת האישור, המשיבה ערכה בדיקות מהן התגלה כי אכן במקרים מסויימים (וחריגים) של הפעלת שירות ‘עקוב אחרי’ שמופנה למספר יעד בחו”ל, וההפנייה בוצעה ע”י מנוי ברשת הנייחת של המשיבה ובעל מרכזיית המשיבה, חוייב יוזם השיחה ליעד המקומי בגין המקטע הבינלאומי. עם זאת, מדובר לטענת המשיבה, במקרים ספציפיים שהיקף החיוב הכולל בהם הוא נמוך יחסית, ומסתכם לכל היותר באלפי ₪ בודדים.

■ “נוכח זאת, ובשים לב להיקפה המצומצם של התופעה עליה מלין המבקש, סברו הצדדים כי חלף ניהול בקשת האישור והשקעת משאבים בבירור טענות שניתן היה להעלות כנגד הבקשה והתאמתה להתברר כייצוגית, יהא עדיף להגיע להסדר הסתלקות.

■ “עוד מציינים הצדדים בבקשת ההסתלקות, כי לאחר מו”מ שנוהל ביניהם ועל-מנת לשנות את המצב, שינתה המשיבה בחודש ינואר את הגדרות המתג אצלה, כך שכאשר תתבצע שיחת ‘עקוב אחרי’ יחוייב בתלום השיחה הבינלאומית מקבל השיחה שביצע ‘עקוב אחרי’ לשיחה לחו”ל […] המצב המתואר נוצר כתוצאה מהגדרות המערכת במתג המקומי החדש של המשיבה. העברת השיחות דרך המתג כאמור החלה בחודש מארס 2017.

■ “[…] לא מצאתי כי מדובר בטיעוני סרק, אני סבור כי הבקשה מצביעה על עילת תביעה לכאורה.

■ השופט אישר תשלום פיצוי, גמול ושכר טירחה שפרטנר תשלם בסך של 3,500 ₪ למבקש, סכום של 15,000 ₪ שכ”ט לבא כוחו וכן סכום של 16,000 שיועבר לקרן תובענות ייצוגיות.

 

מבזקים