בישיבת הממשלה (הראשונה לאחר הבחירות) ביום א’ (14.4.2019): הצבעה על אישור מינוי מישל קרמרמן-דקל לתפקיד המנהלת הכללית של הרשות השנייה לטלביזיה ולרדיו

היום בשעה 12:00 דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה: “ישיבת הממשלה (הראשונה לאחר הבחירות) ביום ראשון (14.4.2019): הצבעה על אישור מינוי מישל קרמרמן-דקל לתפקיד המנהלת הכללית של הרשות השנייה לטלביזיה ולרדיו [לפי החלטת מועצת הרשות ולפי המלצת שר התקשורת איוב קרא]”.

בהצעת ההחלטה נאמר בין היתר כי “[…] בהמשך להנחיית היועץ המשפטי לממשלה לשר התקשורת מיום 6.7.2006, מינה שר התקשורת ועדה לאיתור מועמדים למישרת המנהל הכללי של הרשות השנייה.

“ביום 14 באוקטובר 2018 בחר שר התקשורת את הגב’ מישל קרמרמן-דקל כמועמדת הראויה ביותר מבין שלושה המועמדים שנמצאו ראויים, על-ידי וועדת האיתור, לתפקיד המנהל הכללי של הרשות השנייה.

“ביום 26 בנובמבר 2018 אישרה הוועדה לבדיקת מנויים את מינוייה של הגב’ קרמרמן-דקל בהתאם לסמכותה לפי סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה – 1975, וזאת בכפוף לחתימה על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים. ביום 2 בדצמבר 2018 הגב’ קרמרמן-דקל חתמה על נוסח ההתחייבות של הוועדה.

“ביום 8 בינואר 2019 החליטה מועצת הרשות השנייה, בהתאם להוראת סעיף 25 לחוק, ועל-פי המלצת שר התקשורת, למנות את הגב’ מישל קרמרמן למנהלת הכללית של הרשות השנייה.

בהמשך הצעת ההחלטה מפורטת כל ההתנהלות המשפטית בעקבות עתירה לבג”ץ שהגישה מישל קרמרמן-דקל [בג”ץ 1485/19]. יצויין כי פעמיים הודיעה פרקליטות המדינה לבג”ץ כי המינוי יובא להצבעת ממשלה בישיבתה הקרובה. אלא שבשני ימי ראשון, בהם היו אמורות להתקיים ישיבות ממשלה, הן לא התקיימו, בסופו של דבר [פעם אחת בשל ביקור ראש הממשלה בארה”ב ופעם נוספת בשל ביקורו של נשיא ברזיל בישראל]. עתה מגיע יום ראשון נוסף ובישיבה הקרובה צפוי המינוי להיות מאושר. נותר לראות שהדבר אכן יקרה והאם בג”ץ בהחלטתו הסופית יכתוב בצורה מפורשת יותר את דעתו על כך שפעמיים לא מולאו ההתחייבויות שהפרקליטות נתנה לשופטי העליון בשם ראש הממשלה וממשלת ישראל.

להצעת ההחלטה צורפה חוות דעת מקצועית של דנה נויפלד היועצת המשפטית של משרד התקשורת בה היא כותבת בין היתר כי “[…] לאחר אישור הוועדה לבדיקת מינויים שמתקיימים במועמדת תנאי הכשירות הנדרשים בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה 1975, מיום 26.11.2018, וחתימתה על התחייבות למניעת ניגוד עניינים […] נראה כי לא מתעוררת בעייה משפטית באשר לתקינות המינוי”.

בסיום חוות הדעת שלה כותבת היועצת המשפטית של משרד התקשורת כי “כאמור לעיל, הוועדה לבדיקת מינויים אישרה את מינויה של המועמדת כבר ביום 26.11.2018. לאור כך שהמינוי אושר לפני המועד הקובע, אין ומניעה לקבלת ההחלטה, וזאת למרות שאנו מצויים בתקופת בחירות”.

הערות עורך Read IT Now:

+ בשבועות האחרונים פירסמתי מספר ידיעות ומבזקים לגבי העתירה לבג”ץ – כפי שמפורט כאן.

+ ב- 11 באפריל 2019 [בעקבות הודעת עדכון שהוגשה מטעם המדינה מיום 11.4.2019] פורסמה החלטה נוספת של נשיאת העליון, כבוד השופט אסתר חיות, בה נאמר כי “המשיבים יעדכנו עד יום 15.4.2019 אם המשיבה 2 [הממשלה] קיימה דיון בעניינה של העותרת בבג”ץ 1485/19, ומה הוחלט בו”.

+ בפני בית-המשפט העליון עדיין תלוייה ועומדת עתירה נוספת [884/19] שהגישה קרן אוזן המיועדת לתפקיד יו”ר מועצת הרשות השנייה.

מבזקים