ביקורת של שופט העליון על ב”כ העותרים בנושא המאגר הביומטרי

ביקורת של בית-המשפט העליון על התנהלותה של באת כוח העותרים בעתירה [בג”ץ  2780/17] בנושא המאגר הביומטרי.

■ ב- 19.2.2018 דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה: בג”ץ פירסם הערב (19.2) החלטתו לגבי העתירה נגד המאגר הביומטרי: “שמענו את טענות באי כוח הצדדים. בא כוח המדינה ביקש להציג חומר חסוי במעמד צד אחד ובאי כוח העותרים התנגדו לכך. נראה לנו, והצדדים תמכו באפשרות זו מבלי להתחייב לכל תוצאה, כי תצמח תועלת מניסיון בא כוח המדינה להציג פראפרזה מלאה וגלויה יותר בדבר תוכן החומר החסוי. זאת, בתקווה שבסופו של דבר, מהלך זה יסלול את הדרך להסכמה כי בית משפט זה יעיין בחומר כדי לעמוד על מלוא התמונה. באי כוח הצדדים יעדכנו, בתוך 30 יום, האם בעקבות הפראפרזה החדשה העותרים מסכימים כי בית משפט זה יעיין בחומר”.

■ העתירה של שישה אנשים [בועז ארד, אסף כץ, דורון אופק, קרין נהון, דורון שקמוני וזאב גולן] ולצידם התנועה לזכויות דיגיטליות והתנועה לחופש כלכלי חברתי, מכוונת נגד כנסת ישראל, שר הפנים אריה מכלוף דרעי, הרשות לניהול המאגר הביומטרי במשרד הפנים [רשות המאגר הביומטרי הלאומי],רשות אוכלוסין וניהול מעברי הגבול וההגירה במשרד הפנים, הממונה על יישומים ביומטריים במשרד ראש הממשלה.

■ כבוד השופט ניל הנדל פירסם ב- 29.3.2018 החלטה המאזכרת את עו”ד גלית לובצקי, באת כוח העותרים בעתירה זו. וכך נאמר בהחלטתו: ביום 20.3.2018 הגישה ב”כ העותרים “הודעה מעדכנת”, בה טענה כי “העותרים טרם קיבלו פראפרזה מורחבת” – וביקשה להורות למשיבים למסור פראפרזה זו, ולהאריך את המועד להגשת תגובת העותרים לה. המשיבים התבקשו להתייחס לתוכן ההודעה האמורה.

ברם, מ”בקשת הבהרה” שהגישה ב”כ העותרים ביום 27.3.2018 עולה כי הפראפרזה המורחבת הועברה לידיה כבר ביום 20.3.2018 – בו הלינה על אי קבלתה. ראוי היה כי ב”כ העותרים תעדכן על התפתחות זו בזמן אמת, ותבהיר כי תלונתה במסגרת ה”הודעה המעדכנת” אינה רלוונטית עוד. מכל מקום, בנסיבות העניין המועד להגשת עמדת העותרים באשר לעיון בחומר החסוי מוארך עד ליום 10.4.2018.

מבזקים