ביהמ”ש החליט לפצל דיון בתביעה בנושא הפרת פטנט לכאורה בידי ווייז מובייל, Google LLC ו- Google Ireland Limited

בית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו החליט לפצל דיון בתביעה של יצחק סעד בנושא הפרת פטנט לכאורה בידי ווייז מובייל, Google LLC ו- Google Ireland Limited.

בהחלטת כבוד השופט גרשון גונטובניק מבית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו (מיום 3.3.2019) נאמר בין היתר:

■ “הצדדים חלוקים ביניהם בשאלה כיצד יש לנהל את ההליך. האם יש לפצל הדיון כך שתחילה תוכרע שאלת האחריות ולאחר מכן, ובהתאם לתוצאות ההכרעה, תיבחן שאלת הפיצוי, או שמא אין מקום לפיצולו.

■ “ברקע הדברים עומדת התביעה, בה עותר התובע לסעד הצהרתי הקובע כי הנתבעות הפרו את זכויותיו בפטנט שנרשם על שמו כדין; למתן צו מניעה קבוע המורה לנתבעות לחדול מלעשות כל שימוש בו, ולהסיר הפרסומים הקשורים אליו. עוד נדרשו הנתבעות להעביר חשבונות מפורטים ביחס לכל ההכנסות והרווחים שהפיקו כתוצאה מהפרת הפטנט, ונתבקש סעד של פיצוי בגין כל הנזקים וההפסדים שנגרמו כתוצאה מההפרה”.

■ “הנתבעות הכחישו את המיוחס להן, וטענו כי אין יסוד להפרת פטנט מצידן, ושמלכתחילה הפטנט של התובע לא היה ראוי לרישום”.

■ בהכרעתו קובע השופט כי “לאחר שבחנתי את טענות הצדדים אני סבור שראוי לפצל את הדיון כך שתחילה תיבחן שאלת האחריות (סוגיית הפרת הפטנט ותוקפו) ולאחר מכן שאלת הנזק”.

■ “[…] סוגיית האחריות היא ממוקדת יחסית ופשוטה לבירור. היא ממקדת המבט בשאלה האם הופר הפטנט של התובע, והאם פטנט זה ראוי היה לרישום מלכתחילה. הדיון בה אמור להיות פשוט והוא יכול לסיים את ההליך כולו, ככל שייקבע כי הדין הוא עם הנתבעים (וכמובן שלא אנקוט כל עמדה בשאלה זו). לעומת זאת, כל שאלת הנזק היא מורכבת. היא כרוכה בחשיפת נתונים רגישים ובניתוח שלהם, תוך זיקוק הקשר בין ההכנסות שהופקו לבין ההפרה, ניתוח שאינו פשוט כלל ועיקר בהינתן התוכנות שעל הפרק”.

■ “[…] יש להתקדם במתכונת דיונית יעילה […] לשני הצדדים צריך להיות אינטרס כי המחלוקת ביניהם תלובן באופן יעיל, ופיצול הדיון בין שאלת האחריות לשאלת הנזק מגשים מטרה זו. ההוצאות בגין ההתדיינות בסוגיה זו תילקחנה בחשבון בסוף התהליך”.

מבזקים