ביהמ”ש הוציא צו מניעה ארעי האוסר על עיריית חיפה להכריז על זוכה במכרז שערכה ולהימנע מלחתום על הסכם עימו בעקבות זכייתו

בית-המשפט המחוזי בחיפה בשיבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים החליט בתחילת השבוע (10.11.2019) להיעתר בשלב זה לבקשה של חברת תדיראן טלקום שירותי תקשורת בישראל בע”מ במסגרת עתירה מינהלית שלה נגד עיריית חיפה.

כבוד השופטת ריבי למלשטריך-לטר אומרת בין היתר בהחלטתה (שניתנה בהיעדר הצדדים): “העותרת הגישה עתירה כנגד עיריית חיפה בעניין מכרז פומבי 31/2018 שעניינו אספקה, התקנה ומתן שירותי טלפוניה באירוח (“ענן”/Hosted). במקביל, הגישה העותרת בקשה לצן מניעה ארעי, במעמד צד אחד, שימנע מעיריית חיפה להכריז על הזוכה במכרז ו/או להימנע מלחתום עם הזוכה על הסכם לביצוע עבודות המכרז.

“ההצעות למכרז הוגשו ביום 27.12.2018. ביום 6.6.2019 קיבלה העותרת הודעה על אי זכייה במכרז מהטעם שלא עמדה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 1 של פרק ב’ בתנאי המכרז. עוד נרשם שם כי גם מבחינה מקצועית, עפ”י קריטריוני האיכות, ציון האיכות שקיבלה ההצעה היה פחות מהמינימום הנדרש”.

העותרת ביקשה לעיין במסמכי ההצעה הזוכה אך נענתה ביוני ובספטמבר 2019 כי טרם הוחלט על זוכה במכרז זה.

“לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, ועל-מנת שלא לחסום את דרכה של העותרת, אני נכונה להיעתר לבקשה במעמד צד אחד וניתן בזה צו האוסר על המשיבה להכריז על הזוכה במכרז ו/או להימנע מלחתום עם הזוכה על הסכם לביצוע עבודות המכרז”, כותבת השופטת בהחלטתה.

בנוסף הורתה השופטת לעיריית חיפה להגיש תגובה לבקשה לסעד זמני עד ליום ראשון הקרוב, 17 בנובמבר 2019. לעותרת הורתה השופטת “להוסיף כמשיבים את המציעים האחרים במכרז, ככל שאלה ידועים לה”.

נקבע מועד לדיון בבקשה לצו הארעי אולם בינתיים הוא נדחה לתחילת חודש דצמבר. באי כוחה של תדיראן טלקום בעתירה זו הם עורכי הדין צבי חוברס וליאור שמעוני.

הערת עורך Read IT Now: על המכרז נשוא העתירה המינהלית [מכרז לאספקה, התקנה ומתן שירות למערכת טלפוניה לעירייה בתצורת אירוח (“ענן”/Hosted)] ניתן לקרוא כאן ו- כאן.

מבזקים