בזק פירסמה אמש (8.9.2019) הודעה לבורסה ולרשות לניירות ערך: “דו”ח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים”

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ פירסמה אמש (א’, 8.9.2019) בשעה 22:28 הודעה לבורסה לניירות ערך ולרשות לניירות ערך תחת הכותרת “דו”ח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים”.

בהודעת החברה לשני הגורמים הללו נאמר:

“ביום 8.9.2019 התקבלה בחברה בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה באותו יום בבית-המשפט המחוזי בתל אביב.

“הבקשה הינה בהמשך לקביעה מיום 4.9.2019 של הממונה על התחרות בדבר ניצול מעמדה של החברה לרעה (קביעה אשר לגביה פירסמה החברה דיווח מיידי ביום 5.9.2019).

“בבקשה נטען, כי מעשי ומחדלי החברה כפי שתוארו בקביעת הממונה על התחרות (חסימת מעבר מתחרות החברה מתשתית החברה אל מקטע הגישה לבניין, וכן סירוב להשחלת כבלים בשיטה הרציפה והתניית הפריסה בשיטת השחלה נחותה, יקרה ובעייתית, ללא הצדקה ממשית) גרמו לנזק ממוני לצרכנים.

“הגדרת הקבוצה אשר בשמה תנוהל התביעה הייצוגית הינה כל מי שרכש שירותי תקשורת קווית בישראל, בתקופה שבין חודש יולי 2015 ועד חודש מרץ 2018 , בין שרכש שירותי תקשורת אלו מהחברה ובין אם לאו. סך נזקי הקבוצה מוערך על ידי המבקש ב-  400 מיליון ש”ח (בהתבסס על נזק אישי של 400 ש”ח לכל חבר בקבוצה המוכפל בכמות של מיליון מתושבי ישראל שנפגעו לפי הנטען מפעילות החברה כאמור) המהווה הפסד של ההורדה בתעריף חבילות התקשורת אשר נמנע מחברי הקבוצה בשל מעשיה או מחדליה הנטענים של החברה.

“החברה לומדת את הבקשה ואין באפשרותה להעריך בשלב זה את סיכוייה”.

הערת עורך Read IT Now:

+ דבר הגשת התביעה נגד חברת בזק פורסם לראשונה בחלון המבזקים של Read IT Now ב- 8.9.2019 בשעה 10:52.

+ ידיעה מורחבת על הגשת התביעה פורסמה כאן באתר ב- 8.9.2019 בשעה 13:23.

+ האתר Read IT Now היה האתר הראשון לדווח על דבר הגשת התביעה הזאת נגד בזק.

+ אתר האינטרנט של ‘ידיעות אחרונות’ פירסם ידיעה (בחתימת ליטל דוברוביצקי) על הגשת התביעה, ב- 8.9.2019 בשעה 19.49. בידיעה נכתב כי “את הבקשה הגיש אלכס וינשטיין, המציין כי הוא סמנכ”ל חברת תקשורת גדולה ובקיא בתחום התקשורת. ל’ידיעות אחרונת’ נודע כי זו חברת צ’רלטון” [הערה: הטעות – במקור]. כל הכבוד שהדבר “נודע” ל’ידיעות אחרונות’ אבל בידיעה שאני פירסמתי קרוב לשש שעות וחצי לפני הפרסום ב’ידיעות אחרונות’ ציינתי שהתובע הוא סמנכ”ל בחברת צ’רלטון.

יתרה מכך, בתצהיר שצורף לכתב הטענות (עמ’ 27 בכתב הטענות כפי שמתפרסם באתר הנהלת בתי-המשפט) כותב התובע במפורש כי הוא מנכ”ל בחברת צ’רלטון.

+ ב- 9.9.2019 בשעה 07:52 פורסמה ב- YNET ידיעה של ליטל דוברוביצקי על הגשת התביעה נגד בזק. הפעם נכתב: “את הבקשה הגיש אלכס וינשטיין, המציין כי הוא סמנכ”ל חברת תקשורת גדולה ובקיא בתחום התקשורת. ל’ידיעות אחרונת’ ו- ynet  נודע כי זו חברת צ’רלטון” [הערה: גם הפעם הטעות היא במקור].

מבזקים