בזק הודיעה על משיכת תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) שהוגשה בנובמבר 2015 נגד בזק בינלאומי

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ הודיעה על משיכת תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) שהוגשה בנובמבר 2015 נגד החברה-הבת בזק בינלאומי בע”מ.

בהודעה לבורסה לניירות ערך ולרשות לניירות ערך ב- 27 בדצמבר 2017 נאמר כי “בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 30.12.2015 … בדבר תביעה ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד החברה בבית-המשפט המחוזי מרכז, בה נטען, כי החברה חייבה לקוחות המנויים לתכנית חיוג לחו”ל ב’תעריף פרימיום’, שהינו גבוה מהתעריף המוסכם והקבוע בתכנית ההתקשרות, מתכבדת החברה לדווח כי ביום 26.12.2017 אישר בית-המשפט את הסתלקות המבקש מהבקשה לאישור תביעה ייצוגית ללא צו להוצאות”.

בהודעה המקורית של בזק מדצמבר 2015 נאמר כי ביום 29.12.15 התקבלה בחברה הודעת החברה-הבת בזק בינלאומי בע”מ בדבר תובענה בצירוף בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית, אשר הוגשה כנגדה בבית-המשפט המחוזי מרכז. עניינה של התובענה הוא בטענה כי בזק בינלאומי חייבה לקוחות המנויים לתכנית חיוג לחו”ל, ב”תעריף פרימיום”, שהינו גבוה מהתעריף המוסכם והקבוע בתכנית ההתקשרות. לטענת המבקשים, בזק בינלאומי החריגה מתחולת התכנית, יעדים נייחים בחו”ל והגדירה אותם כ’יעדי פרימיום’, וזאת ללא בסיס ותוך הטעיית הלקוחות. המבקשים לא ציינו מפורשות את סכום התובענה כנגד בזק בינלאומי. בזק בינלאומי לומדת את פרטי התובענה והבקשה לאשרה כייצוגית ואין באפשרותה ו/או באפשרות החברה להעריך, בשלב זה, את סיכוייהן”.

הערת עורך Read IT Now: הגם שמספר התיק לא צויין בהודעה של חברת בזק לבורסה ולרשות לניירות ערך הרי שככל הנראה מדובר בת”צ 62802-11-2015. התובעת והתובע בתיק זה טענו בין היתר באמצעות בא כוחם כי חברת בזק בילאומי “… משווקת לציבור הלקוחות חבילות הכוללות תעריפים מוגדרים ומוזלים בחיוג מהארץ ליעדים נייחים (ו/או ניידים) בחו”ל, וזאת בתמורה לתשלום חודשי קבוע. דא עקא, שהנתבעת מחריגה מתחולת החבילות הנ”ל, ללא כל בסיס ותוך הטעיית הלקוחות, מגוון רחב של יעדים נייחים כגון בנקים, בתי-מלון, משרדי הזמנת כרטיסים ובתי-עסק נוספים, וזאת בטענה כי מדובר ב’יעדי פרימיום’ המחוייבים ב’תעריף פרימיום’, שהינו גבוה מהתעריף המוזל הקבוע בחבילות”.

“… בנסיבות אלה, נוכח השימוש השגוי וחסר הבסיס שעושה הנתבעת במונח ‘פרימיום’, ברי כי התובעים, כמו גם שאר חברי הקבוצה, לא היו יכולים לצפות כי השיחות שביצעו לנייחים רגילים לכל דבר ועניין יוחרגו על-ידי הנתבעת מהחבילות/המבצע ויחוייבו בסכומים גבוהים. הם למדו על ‘חיוב הפרימיום’, כמו גם על הסכום לכל דקת שיחה של ‘תעריף הפרימיום’, רק בדיעבד“. [הערה: כל ההדגשות מופיעות במקור].

מבזקים