בזק הודיעה לבורסה ולרשות לני”ע: הוגשה תביעה נגד החברה-הבת וואלה תקשורת

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ הודיעה ב- 9 בדצמבר 2018 לבורסה לניירות ערך ולרשות לניירות ערך את ההודעה הבאה: “ביום 18.12.6 התקבלה בחברה הודעת החברה הבת וואלה! תקשורת בע”מ בדבר ‘כתב תביעה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית’ אשר הוגשה נגדה ונגד 4 נתבעות נוספות בבית המשפט המחוזי מרכז.

“עניינה של התובענה היא בטענה כי וואלה ושתיים מהנתבעות הנוספות מפרסמות באתרי האינטרנט ובאפליקציות שלהן פרסומות לשיווק, מכירה והפצה של מוצרי עישון וטבק, לרבות מוצרי עישון אלקטרוני, המיוצרים ומשווקים על פי הנטען על-ידי שתי נתבעות אחרות.

“עיקר טענתם של התובעים בתביעה דנן היא כי פרסומות אלה אסורות ככלל על פי דין ואסורות במיוחד כאשר הן מופנות לקטינים. עוד טוענים המבקשים כי קיים איסור שימוש באמצעים מסוימים בפרסום ובשיווק והדבר מהווה, בין היתר, משום הפרה של הוראות חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, חוק הגנת הצרכן, תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים), הפרת חובה חקוקה, פגיעה באוטונומיה הפרטית, רשלנות, הפרת חובת תום הלב והתעשרות שלא כדין.

“סכום התובענה הייצוגית, כנגד חמש המשיבות עומד על היקף כולל של כ- 300 מיליון ₪.

“וואלה לומדת את פרטי התובענה והבקשה לאשרה כייצוגית ואין באפשרותה ו/או באפשרות החברה להעריך, בשלב זה, את סיכוייהן”.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

הידיעה שפירסמתי בנושא זה ב- 4 בדצמבר 2018 כאן באתר:

היום בשעה 11:08 דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה: הוגשה (4.12) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד יצרנית ה- E-cigarette חברת JUUL [ג’ול לאבס אנד פרודקטס], חב’ פיליפ מוריס, ידיעות אינטרנט, וואלה! תקשורת ושידורי קשת בשם כל מי ו/או כל קטין שמשתמש באתרי אינטרנט או באפליקציה של 3 המשיבות האחרונות וזאת מתחילת פרסום בנושא העישון לפני כשנה ועד להפסקתו; טרם פורסם כתב הטענות המלא.

קצת מאוחר יותר פורסם כתב הטענות במלואו. באופן טבעי, בשל נושאי הסיקור של Read IT Now, אתמקד כאן יותר בקטעים מכתב התביעה הנוגעים לשלושה גופי התקשורת המדוברים – ידיעות אינטרנט, וואלה! תקשורת ושידורי קשת – ואשר ההתייחסות אליהם היא “הנתבעות 3 עד 5”.

התביעה הוגשה לבית-המשפט המחוזי מרכז בלוד. התובעים בתביעה זו הם שלומי אופיר ובנו הקטין. “התובע 2 הוא קטין אשר נפגע מהמעשים האמורים בתובענה זו. התובע 2 נחשף או סביר שנחשף לפרסומים רבים בעניין וכן אבי, תובע 1, נחשף לפרסומים רבים וזיהה את החשיפה האמורה גם בסמרטפון אצל בנו”.

בכתב התביעה (על סך 300 מיליון ₪) נאמר בין היתר כי “תביעה זו עניינה פעולות חמורות במיוחד בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן, הפרת הוראות חוקיות, וגרימת נזק לציבור לרבות פגיעה מכוונת, רצונית ומודעת בקטינים“.

בין הסעדים המבוקשים במסגרת תביעה זו: צו עשה נגד שלושה גופי התקשורת הנתבעים “המורה להן לחדול באופן מיידי מלפרסם מוצרי עישון וטבק מכל סוג שהוא, לרבות המוצרים הנקראים בשם כולל ‘סיגריות אלקטרוניותן, באמצעות אפליקציות, רשת האינטרנט, משחקים, תוכנות וכיוצ”ב, שהן מפעילות, בכלל, ולחילופין, לפרסם במסגרת החוק, רק לאחר וידוא מוחלט של היות המשתמש בגיר, מודע להיות הפרסום פרסום לעישון ומסכים מראש לפרסום”.

בהמשך כתב הטענות נאמר כי “תובענה זו דנה בשיווק, מכירה והפצה של מוצרי עישון וטבק מכל סוג שהוא לרבות מוצרי עישון אלקטרוני, אותם משווקות הנתבעות 1-2, גם באמצעות אתרי האינטרנט והאפליקציות של הנתבעות 3 עד 5, ובביצוע שיווק ופרסום האסורים לפי חוק בכלל ובפרט כאשר המדובר בשיווק ובפרסום המופנה גם לקטינים.

“[…]  מדובר בהפצה של מסרים, בשימוש במסרים קליטים המותאמים לנוער, בפרסומות נאות הקוסמות לצעירים, ובחזרה פעם אחר פעם של סלוגנים וסיסמאות, ביצירת ציפיות ובשינוי תודעה.

“[…] ומדובר, למרבה הצער, בהתחסדות ובעצימת עיניים מצד כל המעורבים, במיוחד הנתבעות 3 עד 5, למען בצע כסף, ומדובר בעצימת עיניים מכוונת של מפעילי האפליקציות, מתוך ידיעה מפורשת של דבר הפצת הציבור במודעות אסורות ועל דבר השיווק והפרסום בפועל ישירות לקטינים, שתוצאתו בגרימת נזק אדיר מימדים.

עוד נאמר בין היתר בכתב התביעה כי “[…] כפי שיודע כל אחד, בתקופה האחרונה החל שוטף גל של פרסום למוצרי עישון, שתקף את כל מי שמשתמש בטלפון סלולרי ובאינטרנט […] סטטיסטיקה אישית שנערכה ע”י התובעים ואחרים, לרבות באי כוחם, מראה כי מדובר בכאחת מכל שלוש או ארבע מודעות פרסום באתרים ובאפליקציות של הנתבעות 3 עד 5, בהן עולה הפרסום האמור.

מדובר בפעמים רבות מאוד בהן מופיעה מודעה במהלך מעבר בין כתבות שונות באפליקציה. לעיתים נספרו עשרות מודעות ביום אחד, לרבות כמה מודעות בכל כניסה ושימוש באפליקציה“.

“[…] וכאן טמונה הבעייה: יצירת מצב מרצון, שבו מודעות פרסום למוצרי עישון עולות עשרות ומאות פעמים בפני המשתמש, ישירות למחשב או לטלפון האישי שלו, וטרם עיון בכתבות, משחקים או מאמרים באינטרנט, תוצאתה שטיפת מוח. היא מהווה פרסום אגרסיבי, מוגזם שכמובן תוצאתו בשכנוע […] כפי שנראה להלן, פרסום באינטרנט אסור, ופרסום בתוכנות אסור ופרסום באפליקציות אסור, כמובן שפרסום מוגזם אסור, ומעל לכל: פרסום המופנה לקטינים אסור באופן מוחלט“.

“[…] לנתבעות 3 עד 5 חלק מרכזי בגרימת ועידוד העישון במדינה והן משתפות פעולה בגרימת הנזק לציבור, כאשר הן בחרו להיות פלטפורמה מובילה לשטיפת מוח של הציבור כולו בשבח העישון, בעשרות ובמאות מודעות וסרטונים וכתבות מזוייפות המתחזות לחדשות ועוד.

“[…] ואכן בתקופה האחרונה חש כל מי שמשתמש באינטרנט כי כל האינטרנט הפך להיות לוח מודעות אחד ענק המעודד עישון! לא ניתן להימלט מכך. מדובר על הוצאה של מעל מיליון ₪ בתוך כחודש1 מדובר בפרסום מסיבי, במסע שיווק אגרסיבי במיוחד ובכוונה לשטוף את מוחות כלל הציבור בישראל ולשטוף ביתר קלות את מוחות בני הנוער, ומעל לכל: במסע פרסום ושיווק מוצלח. וכפי שנוכיח להלן – הדבר אסור בתכלית האיסור”.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין יצחק אבירם, שחר בן מאיר  ומאור ברוש.

[הערה: כל ההדגשות המופיעות בידיעה זו מופיעות כך ובאופן זהה בכתב הטענות].

 

מבזקים