בזק בהודעה לבורסה ולרשות לני”ע: משרד התקשורת עתיד לצאת בשימוע לקבלת התייחסויות הציבור לגבי שינוי במבנה המשפטי של קבוצת בזק

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ הודיעה לבורסה לניירות ערך ולרשות לניירות ערך ביום חמישי (13.12.2018) כי “בעקבות הגשת בקשה של החברה באוגוסט לשינוי במבנה המשפטי של קבוצת בזק, ביום 13.12.2018 התקבלה במשרדי החברה הודעת עדכון של משרד התקשורת אשר לפיה הדרג המקצועי במשרד דן בבקשה, ובהמשך לכך המשרד עתיד לצאת בשימוע לקבלת התייחסויות הציבור”.

ההודעה המקורית של החברה מ- 23.8.2018 לבורסה לניירות ערך ולרשות לניירות ערך אמרה כי “ביום 22 באוגוסט 2018 אישר דירקטוריון החברה הגשת בקשה לאישורו העקרוני של שר התקשורת לשם קידום מהלך לשינוי במבנה המשפטי של הקבוצה, כך שהחברה תמשיך לפעול במתכונת פעילותה הנוכחית כחברה ציבורית לאספקת שירותי בזק פנים ארציים נייחים, ובמקביל תקים שותפות רשומה בבעלותה המלאה אשר אליה יועברו הנכסים, הרישיונות והפעילות של החברות הבנות די.בי.אס,  פלאפון תקשורת ובזק בינלאומי ואשר תקיים הפרדה מבנית מלאה מהחברה.

“מטרת השינוי הינה להתאים את מבנה החברות הבנות למציאות הטכנולוגית, הכלכלית והתחרותית בשוק התקשורת לשם קידום שוק התקשורת בישראל והמשך קיומה הכלכלי הנאות של קבוצת בזק לתועלת עובדיה והמשקיעים במניותיה, והוא צפוי לאפשר, בכפוף לאישור רשות המיסים, קיזוז הפסדים מהרווחים של כלל הקבוצה. אין בבקשה משום שינוי בעמדת החברה ביחס לביטול ההפרדה המבנית.

מבזקים