בזק בהודעה לבורסה ולרשות לניירות ערך: ביום 19.9.19 הגישה המדינה את תגובתה לעתירה נגדה בבג”ץ

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ הגישה היום (22.9.2019) הודעה לבורסה לניירות ערך בתל אביב ולרשות ניירות ערך בה הודיעה כי ביום חמישי (המועד האחרון שקצב שופט העליון לכך) הגישה המדינה את תשובתה לעתירה של בזק נגדה.

בזק אומרת בהודעתה כי בתשובת המדינה נאמר ש”דין העתירה להידחות על הסף מחמת היותה עתירה מוקדמת לעת הזו, טרם השלמת בחינתה של סוגיית ההפרדה המבנית על ידי הצוות המקצועי הייעודי שמינה מנכ”ל משרד התקשורת [נתנאל (נתי) כהן] לשם כך”.

“כן נטען כי יש לדחות את העתירה לגופה, בהיעדר כל עילה להתערבות שיפוטית בעניין  ומשהתנהלות והחלטות משרד התקשורת ושר התקשורת הינן סבירות ביותר ומצויות במתחם שיקול הדעת המקצועי הרחב המסור למשרד בעניינים מסוג זה”.

עוד אומרת בזק בהודעתה לבורסה ולרשות לניירות ערך כי “שיקול דעתו של שר התקשורת אינו כבול במסמך המדיניות בנושא הרחבת התחרות בתחום התקשורת הנייחת – השוק הסיטונאי (שכלל התייחסות לעניין ביטול ההפרדה המבנית)  אשר הובהר בו במפורש כי יש לבחון את התפתחות השוק הסיטונאי ואת האפשרות שתיגרם פגיעה בתחרות או בעניינו של הציבור, וכך נעשה”.

“עוד נטען ע”י המדינה כי בזק ממילא לא עמדה בתנאים ובעקרונות שהותוו במסמך המדיניות ובהוראות האסדרה שנקבעו בהמשך לשם יישומו, בכל הנוגע לקידום רפורמת השוק הסיטונאי ופיתוחה”.

יצויין כי טרם נקבע מועד לדיון בעתירה.

* פורסם לראשונה בחלון המבזקים של אתר זה היום בשעה 10:55.

מבזקים