בזק בהודעה לבורסה: הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד פלאפון בטענה על ניצול המידע הקיים אצלה אודות מיקום של לקוחותיה – לצרכיה העסקיים

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ שיגרה ביום ראשון, 30 בדצמבר 2018, בשעה 22:20 הודעה לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך.

בהודעת החברה לשני הגופים הללו נאמר כי “ביום 30.12.2018 [בשעה 16:40] התקבלה בחברה הודעת החברה-הבת (פלאפון תקשורת בע”מ) בדבר תובענה בצירוף בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה כנגד פלאפון בבית המשפט המחוזי מרכז.

“עניינה של הבקשה הוא בטענה כי פלאפון מנצלת לצרכיה העסקיים את המידע הקיים אצלה אודות מיקומם של מנוייה ושולחת אליהם מסרונים, שעניינם מכירת שירותים רלבנטיים למיקומם.

“המבקש טוען שלחברי הקבוצה נגרם נזק בלתי ממוני עקב הפגיעה באוטונומיה וכן נזק מצטבר של עוגמת נפש ותחושות שליליות כאשר התגלה להם דבר המעקב וניצול המידע. לפי המצויין בבקשה, סכום התובענה הייצוגית אינו ידוע.

“פלאפון לומדת את פרטי התובענה והבקשה לאשרה כייצוגית ואין באפשרותה ו/או באפשרות החברה להעריך, בשלב זה, את סיכוייהן”.

= = = = = = = = = = = = = = = =

Read IT Now היה הראשון לפרסם ידיעה בנושא התביעה הזאת. להלן הידיעה שפורסמה כאן באתר כבר ביום חמישי, 27.12.2018, בשעות אחר הצהריים:

לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד הוגשה היום (27.12.2018) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת פלאפון תקשורת בע”מ בשם “כל מנויי המשיבה אשר המשיבה עקבה אחריהם וניטרה אחר מקום הימצאם, וניצלה מידע זה לצרכיה העסקיים מבלי לקבל מהם הסכמה מדעת”.

התובעים בתביעה זו הם מיכאל שפירא ודנה לאה שפירא בר-אור, אב ובתו, שניהם מנויים על שירותי תקשורת הסלולר של חברת פלאפון. למען הגילוי הנאות מצויין בכתב התביעה כי “המבקשים הם אביו ואחותו של עו”ד אלרן שפירא בר-אור, שותפם למשרד של באי כוחם של המבקשים בהליך זה”.

בפתח כתב התביעה נאמר כי המבקש מיכאל שפירא הגיש ב- 23.9.2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת ישראכרט בע”מ בעניין דומה וכי התביעה מתבררת בבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי חברת פלאפון תקשורת “מנצלת לצרכיה העסקיים את המידע הקיים אצלה אודות מיקומם של מנוייה ושולחת אליהם מסרונים, שעניינם מכירת שירותים הרלבנטיים (באורח פלא) למקום בו נמצאים מנוייה במועד קבלת ההודעה”.

“כך, למשל, כאשר מאתרת המשיבה כי מי ממנוייה הגיע לשדה התעופה בן-גוריון, היא מעבירה לו מסרונים שעניינם מכירת חבילות גלישה ושיחות לחו”ל. כך מטרידה המשיבה את מנוייה ומפרה את חובתה להגן על פרטיותם […] בפעולותיה אלה עוקבת המשיבה שלא כדין אחר לקוחותיה וכך פוגעת בפרטיותם”.

“חדירה זו לפרטיותם של לקוחותיה אינה מתקבלת על הדעת, מקום שהיא נעשית ללא הסכמתו המפורשת והמודעת של מי שנתון למעקב ולנטילת המידע הפרטי אודותיו, ופסולה במיוחד מקום שהיא משרתת צרכים עסקיים ושיווקיים, תוך הסגת גבול ברורה אל תוך חייהם הפרטיים של הלקוחות”.

“לפיכך, במסגרת התביעה הייצוגית שאישורה מתבקש בזאת, יתבקש בית-המשפט הנכבד לאסור על המשיבה להמשיך לעקוב ולבלוש אחר לקוחותיה ולפגוע בפרטיותם כל עוד לא קיבלה את הסכמתם המפורשת והמודעת. כן יתבקש בית-המשפט הנכבד להורות למשיבה לפצות את לקוחותיה שפרטיותם הופרה שלא כדין”.

בין עילות התביעה נכללות הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1982 וסעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין צביקה מצקין ורוני אבישר-שדה (ממשרד שפירא בר אור מצקין ושות’).

= = = = = = = = = = = = = =

מבזקים