בהליך תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר: השופטת דחתה בקשות שונות של התובעים וחייבה אותם בתשלום הוצאות לנתבעת

בבית-המשפט המחוזי בתל אביב מתנהלת תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) של תומר אקסלרוד ושל א. תומלון 2001 בע”מ נגד חברת פרטנר תקשורת [בהיקף 3 מיליון ש”ח].

כבוד השופטת רחל ברקאי כתבה לאחרונה בין היתר בהחלטה שנתנה לגבי בקשות של התובעים בתביעה זו:

■ “המבקשים הגישו כנגד המשיבה תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית במרכזן שתי טענות עיקריות: האחת, כי המשיבה אינה עומדת בתנאי רישיון הרט”ן והוראות חוק הגנת הצרכן בכל הנוגע לטיפול בפניות בעניין חיובי יתר […] השנייה, מתייחסת לפעילות מוקד ONE, מוקד שירות לקוחות ייעודי, ולחיוב בגין שירות זה על אף סגירת המוקד, או לפחות ביטול חלק ניכר מהשירותים שניתנו במסגרתו, ומבלי לעדכן על שינוי מהותי בפעילות המוקד.

■ “מנגד, טענה המשיבה, כי אין בסיס לתובענה ולבקשה לאישורה כייצוגית, וכי המבקשים לא הניחו כל תשתית ראייתית לטענה בדבר חיובי יתר שלא כדין”.

■ התובעים ביקשו לחייב את חברת פרטנר תקשורת לאפשר עיון בשורה של מסמכים שונים וכן ב”מסמכים הנוגעים להליך המינהלי בו נקט משרד התקשורת כנגד המשיבה, במסגרתו הוטל על המשיבה עיצום כספי בסך 659,730 ₪ ביום 25.1.2017, לרבות, כתב הטענות, תלונות הצרכנים, סיכומים, פרוטוקולים וההחלטה המלאה”.

■התובעים התייחסו בין היתר בתגובתם לתשובת חברת פרטנר בהתייחס לחומר של ההליך המינהלי והעיצום, והם “טוענים כי לא מדובר בהרחבת חזית, שכן במועד בו הוגשה בקשת האישור טרם נינה החטה בעניין העיצום הכספי, וכי המשיבה הסתירה פרט זה במסגרת תשובתה”.

■ בהמשך ההחלטה אומרת השופטת כי “[…] לאחר ששבתי והפכתי בטענות הצדדים אני סבורה כי דין הבקשה להידחות, הן על הסף בשל הגשתה בשיהוי, ואף לגופו של עניין, לפחות בשלב זה, של ההליך […] לאור כל האמור, הבקשה נדחית. המבקשים יישאו בהוצאות הבקשה בסך 2,000 ₪”. הדיון הבא בתיק זה ייערך בסוף חודש נובמבר 2019.

* הערת עורך Read IT Now: הודעת משרד התקשורת בדבר העיצום הכספי שהוטל על חברת פרטנר תקשורת בע”מ מופיעה כאן.

מבזקים