בדיון שהתקיים בוועדת הכספים בכנסת אושרה העברה תקציבית בסכום של 11.09 מיליון ₪ למשרד התקשורת

בתום ישיבה ממושכת שנערכה ביום ראשון האחרון (31.12.2017) אישרה ועדת הכספים העברות תקציביות של סוף שנה בין סעיפי התקציב השונים בסך 6.76 מיליארד ₪. עיקרי ההעברות נועדו על-מנת להתאים את גובה סעיפי התקציב לביצוע בפועל בסוף השנה האזרחית. רבות מההתאמות נועדו לבצע התאמות בסעיפי השכר, שכרוכים בשינויים במהלך השנה הקלנדרית, עקב הסכמי שכר משתנים או עדכון של רכיבי שכר לא קבועים, כגון עדכון שעות נוספות של עובדי הוראה ועוד.

מעבר להעברות רגילות, אישרה הוועדה קיצוץ רוחבי בתקציבי כל משרדי הממשלה בסך 1.565 מיליארד ₪. הקיצוץ נועד על-מנת לתקצב מטרות חיוניות בתחומי החינוך והתחבורה, תוך עמידה ביעדים הפיסקליים: יעד ההוצאה ויעד הגירעון.

כך נאמר בהודעה לעיתונות של דוברות וועדת הכספים. בהודעה נאמר בין היתר כי אושר סכום של 11.09  מיליון ₪ למשרד התקשורת “לצורך תגבור תכנית  שבמסגרתה מכרז להקמה ותפעול מערכת לניהול ספקטרום התדרים, התקשרויות עם חברות רואי חשבון לפיקוח על הדואר ובנק הדואר, תגבור תקציב פעילות המועצה לשידורי כבלים ולוויין ועוד”.

בפני הוועדה הופיע בעניין זה עומרי בן חורין רפרנט תקשורת ותיירות באגף התקציבים שבמשרד האוצר. הוא אמר כי “הפנייה נועדה לתגבר ב- 4.5 מיליון ₪ וכן לבצע התאמות פנימיות” בין היתר לרכישת מודול ניהול גבייה וניהול ספקטרום תדרים. כיום יש במשרד “מערכת מיושנת שלא מסוגלת לנהל בנפרד את המערכת האזרחית ואת המערכת הביטחונית. זה יוצר בעיות בגבייה של האגרות מהשימושים האזרחיים וגם יוצר בעיות ניהול. המערכת מיושנת וצריך חדשה. מעבר לכך יש כאן הסטות פנימיות לטובת אבטחת שר התקשורת שצריך לבצע בתקציב”.

יצויין כי יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני הודיע בתחילת הדיונים ב- 31.12 כי בשבועות הקרובים יקיים דיון עקרוני על נושא העברות סוף שנה עם כל חברי הוועדה. “לא יתכן שבכל פעם מחדש אגף התקציבים באוצר מעכב בכוונה את הגשת הבקשות התקציביות של משרדי הממשלה לוועדת הכספים ובכך מעמיד אותנו עם הגב לקיר בימים האחרונים של השנה, כשאין ברירה אלא להיענות לבקשות על-מנת שלא נהיה אלה שתוקעים פרויקטים ושירותים הניתנים ע”י משרדי הממשלה, בין השאר גם עניינים הנוגעים למשכורות וכדומה”.

לדבריו, “זה תהליך פסול ואחת הרפרנטיות באגף תקציבים אפילו אמרה כאן בשבוע שעבר, שהם בכוונה מחכים לרגע האחרון. המציאות הזו שבה לא מנהלים יותר מו”מ עם המשרדים ומחכים לרגע האחרון ואז חייבים לאשר את זה לא תחזור על עצמה. שנה שעברה עשינו דברים שלא תאמו את הנוהל של דיון בהעברות תקציביות פה בוועדה ואישרנו עשרות העברות של סוף שנת תקציב. השנה כבר עשינו הכל עפ”י הנוהל, אבל באופן מרתוני של ימי דיון ארוכים.  אני מודיע, שמעכשיו זה נגמר. בסוף 2018, העברות יאושרו רק אם יגיעו לוועדת הכספים עד שבועיים לפני תום השנה ואז נחלק את הדיון בהעברות על-פני מספר ימים באופן הגיוני”.

יחד עם זאת, ח”כ גפני גם שיבח את העובדה שאגף התקציבים ונציגי משרדי הממשלה השונים, מעבירים את הפניות התקציביות עם הסברים מפורטים, מה שלא משאיר הרבה מקום לשאלות וגם אם יש שאלות בקרב חברי הכנסת, הן נענו תוך כדי הדיונים בוועדה.

הערת עורך Read IT Now: ב- 30 בדצמבר 2017 פירסמתי כאן באתר על העברות כספים נוספות שאושרו בוועדת הכספים.

מבזקים