בג”ץ מחק 2 עתירות (נפרדות) נגד דואר ישראל ונגד שר התקשורת בנושא סגירת 2 סניפי דואר בתל אביב

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק מחק שתי עתירות (נפרדות) [בג”ץ 1821/16 ובג”ץ 3585/16] נגד חברת דואר ישראל ונגד שר התקשורת בנושא סגירת שני סניפי דואר בתל אביב.

העתירה הראשונה הוגשה ע”י ועד שכונת כרם התימנים ושלושה אזרחים והעתירה השנייה ע”י ועד השכונה רמת אביב הירוקה ושלושה אזרחים אחרים.

בג”ץ – בהרכב שכלל את המשנה לנשיאה כבוד השופט אלקים רובינשטיין ועימו כבוד השופט חנן מלצר וכבוד השופט יורם דנציגר – קבע בהחלטתו כי “שתי עתירות אלה כוונו כנגד סגירת שני סניפי דואר ותיקים במסגרת רפורמת התייעלות באופן שלטענת העותרים פגע בשירות הניתן לתושבים.

“באופן מעשי, עסקינן כיום במעשה עשוי, שכן הסניפים נסגרו; ולטענת המשיבים הסגירה באה מכורח הרפורמה, ולאחר שהובטחו ברישוי שני פרמטרים לגבי הסניף שאליו הועבר השירות, של מרחק מבתי התושבים ושל זמני השירות.

“בנסיבות המלצנו לעותרים למחוק את העתירות בנתון לאלה: ראשית, ברי כי יש צורך במיתאם בין ‘תורת הסגירה והפתיחה’ והבטחות השירות לבין היישום בפועל.

“שנית, לשם כך על המשיבים לקיים מעקב במעגל הפנימי של חברת הדואר ובמעגל החיצוני של המאסדר – משרד התקשורת, ונמסר לנו כי מעקב ממוחשב כזה קיים, והוא מאפשר הפקת לקחים שוטפת. לעניין זה שמורות זכויות העותרים.

“ושלישית, ככל שיבקשו העותרים נתוני מעקב במסגרת חוק חופש המידע, תשנ”ח – 1998, הדעת נותנת, בלא שניטע מסמרות, כי אלה יימסרו.

“בנתון לכך הסכימו העותרים להצעתנו והעתירות נמחקות בלא צו להוצאות”.

מבזקים