בג”ץ דחה עתירת מלש”ב שהצבא לא יוציא אותו לקורס קדם צבאי “תוכניתנים” בחיל התקשוב משום שטרם הסתיימו הליכי הסיווג הביטחוני בעניינו

09:13 24.05.2019

קטגוריות: משפט צבא וביטחון

בית-המשפט העליון בשבתו כבית-דין גבוה לצדק דחה עתירת מועמד לשירות ביטחון (מלש”ב) למתן צו על תנאי וצו ביניים נגד צה”ל, מפקד יחידת מיטב ושירות ביטחון כללי (שב”כ). זאת משום שהצבא לא יוציא אותו לקורס קדם צבאי “תוכניתנים” בחיל התקשוב כיוון שטרם הסתיימו הליכי הסיווג הביטחוני בעניינו.

כבוד השופט דוד מינץ [אליו הצטרפו כבוד השופטים נועם סולברג ויצחק עמית] כותב בפסק דינו [3365/19]:

“עניינה של העתירה שלפנינו בהחלטת המשיבים ‘לוותר’ על גיוסו של העותר לקורס קדם צבאי ‘תוכניתנים’ בחיל התקשוב, בשל כך שלא הסתיימו הליכי הסיווג הבטחוני בעניינו.

“במסגרת העתירה התבקש בית המשפט להורות על שורה של סעדים שתכליתם להשיב את יעד הגיוס של העותר לקורס ‘תוכניתנים’, שהוא ‘היעד המתאים ביותר לכישוריו’ ולהביא להשלמת הליכי הסיווג הביטחוני בעניינו.

“לצד העתירה הוגשה בקשה למתן צו ביניים אשר יורה למשיבים להימנע מגיוסו של העותר הצפוי להתרחש ביום 6.6.2019.

“בתמצית הדברים, העותר, שהינו ‘מיועד לשירות ביטחון’ לפי סעיף 1 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ”ו – 1986, עבר בהצלחה מסכת מיונים לקורס קדם צבאי ‘תוכניתנים’, אליו היה מיועד להשתבץ, בכפוף לסיום הליכי הסיווג בעניינו. “תחילה, משלא הושלמו הליכים אלו, נדחה מועד גיוסו של העותר – מספטמבר 2018 לחודש אפריל 2019 – בתקווה שעד לאותו מועד יסתיימו הליכי הסיווג. משלא הושלם הליך הסיווג הביטחוני בעניינו של העותר עד לאותו מועד, נמסר לעותר כי ‘שיבוצו כתוכניתן הפך ללא אקטואלי’, והוא צפוי להתגייס ביום 6.6.2019, אז ייקבע שיבוצו העדכני.

“מכאן לעתירה שלפנינו, במסגרתה נטען כי המשיבים הפרו את חובתם לפעול במהירות הראויה. משהליך הסיווג לא הסתיים תוך זמן סביר, מנועים היו המשיבים להורות על פסילת העותר מן היעד אליו קבעו כי הוא יגויס, נוכח כישוריו.

“דין העתירה להידחות על הסף בשל היעדר עילה להתערבותו של בית-משפט זה. אין בית-משפט זה מתערב בהחלטות שעניינן הליכי המיון והשיבוץ לצה”ל אלא במצבים נדירים שבנדירים. מה גם, לפחות לגבי חלק ניכר מהסעדים שנתבקשו, העתירה הפכה לתאורטית שכן מועד הקורס שאליו העותר היה אמור להשתבץ, חלף זה מכבר. העתירה נדחית על הסף אפוא”.

מבזקים