בג”ץ בהרכב 3 שופטים ידון בעתירה של פרטנר נגד שר התקשורת, המנכ”ל בפועל של משרד התקשורת ונגד חברת גולן טלקום

ביום רביעי, 7.2.2018 בשעה 15:53 פירסמתי בחלון המבזקים של אתר זה כי “שופט העליון יצחק עמית הורה היום (7.2) להעביר לדיון של הרכב שלושה שופטים עתירה שהגישה חברת פרטנר תקשורת באוקטובר האחרון נגד שר התקשורת, המנכ”ל בפועל של משרד התקשורת ונגד חברת גולן טלקום”. בית-המשפט העליון לא פירסם את נוסח העתירה של חברת פרטנר.

ל- Read IT Now נודע כי בבסיס העתירה שתי החלטות שונות של משרד התקשורת:

+החלטה מ- 11 בספטמבר 2017 להעניק לחברת גולן טלקום החזר אגרות תדרי רט”ן ששולמו על-ידה בסכום של 46 מיליון ₪. המשרד פירסם הודעה לעיתונות לגבי החלטתו וניתן לקרוא אותה כאן.

ההסבר של משרד התקשורת לכך היה כי הטבת החזר אגרות התדרים ניתנה לגולן בהתאם להצלחתה לצבור את נתח השוק שנקבע והיא נועדה לתמרץ את המפעילים החדשים – ובהם גולן טלקום – לבסס פעילותם כמפעילים עצמאיים, לצבור נתח שוק במגזר הפרטי ובכך לעודד התחרות בשוק הסלולר.

+ החלטה נוספת של משרד התקשורת, מוקדמת יותר, הייתה לחלט לגולן טלקום ערבות בסך של 28 מיליון ₪ שהופקדה על-ידו. הודעת המשרד מיום 8 באוגוסט 2017, אותה ניתן לקרוא כאן, נושאת את הכותרת “שר התקשורת איוב קרא החליט לדחות את ערעורה של חברת גולן טלקום  על החלטת החילוט שקיבל המשרד בתאריך  30.8.2016 ולקבל חלקית את הערעור על סכום החילוט ולהפחיתו בכשלושה מיליון ₪ מכשלושים ואחד מיליון ₪ לכעשרים ושמונה מיליון ₪”. הודעת משרד התקשורת על החילוט במקור של 31 מיליון ₪ מופיעה כאן.

צעד זה ננקט בשל הפרה מהותית של הוראות רישיונה: החברה הפסיקה לחלוטין  הקמת רשת תקשורת עצמאית. בנוסף לכך, החברה גם החלה לפרק – על דעת עצמה, ובניגוד גמור לתנאי רישיונה – את האתרים הסלולריים שכבר הוקמו על-ידה כדי לחסוך בעלויות תחזוקתם. בקרב חברות תקשורת נתפסת הפרה זו כגורמת נזקים רבים לשוק הסלולר, למפעילי הרט”ן האחרים ולכלל הציבור.

Read IT Now פנה אל חברת פרטנר תקשורת לקבלת התייחסות רשמית לגבי העתירה שהגישה לבית-המשפט העליון בשבתו כבית-דין גבוה לצדק. בתגובת החברה נאמר כי “בעתירה שהגישה, פרטנר טוענת בפני בג”ץ שמצד אחד גולן נקנסת על הפרת הוראות רישיונה (בסך של 28 מיליון ₪) ומנגד מקבלת עבור אותה תקופה הטבה משמעותית עבור תוצר ההפרה שלה (בסך של 46 מיליון ₪). לפי העתירה, ההחלטה להחזיר את אגרות התדרים ניתנה בהעדר סמכות והיא לוקה בחוסר סבירות קיצוני”.

מבזקים