באישור וועדת הפטור ממכרז הממשלתית: המשרד להגנת הסביבה ירכוש מיידית 40 טבלטים בהליך תיחור ו- 160 טבלטים נוספים במכרז פומבי עד סוף 2016

הגוף המפרסם: המשרד להגנת הסביבה

מהות ההתקשרות: הרכישה היא לטובת סיורי שטח במפעלים מטעם תחום תעשיות ורישוי עסקים.

היקף ההתקשרות: 400,000 ₪ כולל מע”מ

החלטה: אושר ע”י וועדת הפטור ממכרז הממשלתית.

הערות: וועדת הפטור ממכרז הממשלתית כותבת בהחלטתה כי המשרד מבקש לצאת בתיחור לצורך רכישת 40 מחשבי לוח (טבלטים) מבוססי מערכת ההפעלה אנדרואיד [Android] ובעלי מסך בגודל של כ- 8 אינץ’ בגירסה 5 ומעלה ובעלי תמיכה בסים סלולרי.

נושא הפנייה זהה לנושא מכרז מרכזי 1-2014 לאספקת מחשבים נייחים וניידים למשרדי הממשלה. במכרז המרכזי מדובר בטבלטים בעלי מערכת ההפעלה Windows ומסך בגדול של 10 אינץ’.

“מאחר וגודל המסך המבוקש אינו נדרש בקרב מרבית המשרדים, אין בכוונת מינהל הרכש הממשלתי לצאת בזמן הקרוב לתיחור הדומה למפרט המבוקש. בידה ויעלה צורך רוחבי למכשיר בגודל המסך האמור, יישקל הנושא בוועדת המכרזים המרכזיים למחשוב וטכנולוגיה”.

לאחר ביצוע הרכש הדחוף של 40 מכשירים ייצא המשרד – עד סוף שנת 2016 – במכרז פומבי לרכש 160 מכשירים נוספים. אורן אריאב מנהל מערכות המידע של המשרד להגנת הסביבה הסביר כי הרכש הוא דחוף כיוון שבפועל קיימת מערכת שנועדה להגברת הפיקוח הסביבתי על מפעלים ומתקני תשתית שיש בה צורך ואינה בשימוש כיוון שלהפעלתה נדרשים הטבלטים הללו.

בפני וועדת הפטור הממשלתית הוצג מכתבה של יעל אורן מנהלת תחום תעשיות ורישוי עסקים במשרד להגנת הסביבה (מ- 31.12.2015) בו נאמר בין היתר כי “בימים אלו  עומד להסתיים פיילוט לבדיקת אפליקציית סיורי שטח שפותח ע”י אגף מערכות מידע. אחת ממטרות  הפיילוט הייתה קבלת החלטה לגבי סוג המכשיר אותו ירכוש המשרד לשימוש סיורי פיקוח. בפיילוט השתתפו כעשרה נציגים משישה מחוזות אשר ביצעו מעל 60 סיורים במפעלי תעשייה ועסקים שונים. המשתתפים בחנו מספר סוגים של מכשירים בגדלים שונים. מרבית המשתתפים טענו באופן חד משמעי כי בעת סיור בשט המפעל היה להם נוח יותר השימוש במכשירי טבלטים הקטנים יותר (סביב 8 אינץ’). לטענת המשתתפים, מכשירים אלו קלים יותר וניתנים להחזקה ביד אחת לאורך זמן לעומת מכשירי ה- 10 אינץ’ אשר לטענתם היו לא נוחים להחזקה ביד בזמן ביצוע סיור ממושך”.

“מודגש כי סיור במפעל מחייב את אנשי הפיקוח לבצע סיורים בשטח המפעל (אשר לרוב נמשכים מספר שעות), כולל טיפוס על מתקני ייצור, עלייה במדרגות צרות או סולמות, הליכה על מרפסות דיגום לצד מעבר בין מתקנים כימיים ואחרים. כן יובהר כי סיור פיקוח מחייב לעיתים נטילת מכשור נוסף כדוגמת אמצעי ניטור או כלי דיגום ומדידה. כל אלו מחייבים לצד אמצעי לתלייה ואבטחת מכשיר הטבלט גם אפשרות לנשיאתו ביד אחת לאורך זמן בנוחות יחסית“.

מבזקים