באישור החשכ”ל: שני פטורים ממכרז למשרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי בהתקשרות המשך בהיקף כולל של 17.5 מיליון דולר

הגוף המפרסם: משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי

שם הספק: בינת תקשורת מחשבים

מהות ההתקשרות: מערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה

התחלת ההתקשרות: 18 בנובמבר 2014; סיום ההתקשרות: 17 בנובמבר 2015

החלטה: אושר ע”י החשבת הכללית

הערות: התקשרות המשך [מתוקף מכרז מממ 3-2009 להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים] להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה. התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית בנסיבות מיוחדות. היקף כספי: 7.5 מיליון ₪ לשנה.

 

הגוף המפרסם: משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי

שם הספק: הראל טכנולוגיות מידע

מהות ההתקשרות: מערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה

התחלת ההתקשרות: 13 בנובמבר 2014; סיום ההתקשרות: 13 בנובמבר 2015

החלטה: אושר ע”י החשבת הכללית

הערות: התקשרות המשך [מתוקף מכרז מממ 3-2009 להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים] להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה. התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית בנסיבות מיוחדות. היקף כספי: 10 מיליון ₪ לשנה.

מבזקים