באישור החשכ”ל: התקשרות המשך של מינהל הרכש הממשלתי עם החברות שזכו במכרז מרכזי מממ 1-2009 לאספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה; ההתקשרות בהיקף 1,450,000,000 ₪ לשנה

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי

שמות הספקים:

■ מטריקס אי. טי. מערכות מידע מתקדמות בע”מ

■ אלעד מערכות תוכנה בע”מ

■ מרטנס הופמן שירותי מחשב בע”מ

■ סיסנת תוכנה בע”מ

■ טלדור יועצים בע”מ

■ נס איי. טי. בע”מ

■ אס. קיו. לינק בע”מ

■ בזק בינלאומי בע”מ,

■ וואן ONE שירותי תוכנה (1977) בע”מ

■ אס. פי. אל. SPL תוכנה בע”מ

■ אמן מחשבים בע”מ

■ אורטל שירותי כוח אדם בע”מ

■ היולט-פקרד HP (ישראל) בע”מ

■ לוג-און תוכנה בע”מ

■ קונסיסט מערכות בע”מ

■ אופיסופט בע”מ

■ אקספריס בע”מ

■ רזאל מערכות זמן אמת בע”מ

■ יעל תוכנה ומערכות בע”מ

■ טלקוד מחשבים בע”מ

■ יונילינק בע”מ

■ מלם מערכות בע”מ [מקבוצת מלם-תים]

■ אדוונטק טכנולוגיות בע”מ

מהות ההתקשרות: התקשרות המשך עם החברות שזכו במכרז מרכזי מממ 1-2009 לאספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 1,450,000,000 ₪

התחלת ההתקשרות: 1 ביולי 2017; סיום ההתקשרות: 30 ביוני 2018

החלטה: אושר ע”י החשב הכללי רוני חזקיהו בהמלצת וועדת הפטור ממכרז הממשלתית

הערות: וועדת הפטור ממכרז הממשלתית אומרת בהחלטתה כי במסגרת המכרז הנ”ל בוצעו התקשרויות על החברות הללו.

“במהלך השנתיים וחצי האחרונות עמל מינהל הרכש הממשלתי בשיתוף נציגי החשב הכללי, אגף התקציבים, רשות התקשוב הממשלתי, נציבות שירות המדינה, נציגי משרדי הממשלה וגורמים נוספים הן על גיבוש מתווה להעסקת הון אנושי בתחום המחשוב בממשלה והן על מתווה חדש לרכישת השירותים בתחום זה.

“העיסוק בגיבוש המתווים כאמור, הועמק במסגרת צוות היגוי אשר מונה מכוח החלטת נציב שירות המדינה במארס 2016 וחברים בו נציגי נציבות שירות המדינה, רשות התקשוב הממשלתי, אגף התקציבים, הממונה על השכר והחשב הכללי.

ביום 1.7.2016 הוארכו כלל ההתקשרויות בפטור ממכרז עד ליום 30.6.2017 בהיקף של 1,435,000,000 ₪ כולל מע”מ. היקף ההתקשרות הראשונה בהתייחס לכלל החברות עומד על סך 6 מיליארד ₪ כולל מע”מ. היקף התקשרות ההמשך בהתייחס לכלל החברות מוערך בכ- 1.3 מיליארד ₪ כולל מע”מ.

“בנוסף החליטה וועדת המכרזים לצאת בהליך פומבי להוספת ספקים לאשכולות הקיימים במכרז ובהתאם לצרכיו”.

מבזקים